ميگوي وانامي گلستان عاري از هر نوع بيماري است

ميگوي وانامي گلستان عاري از هر نوع بيماري است

ميگوي وانامي گلستان عاري از هر نوع بيماري است

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

ميگوي وانامي گلستان عاري از هر نوع بيماري است

//

گرگان - در بازديد مسئولان سازمان دامپزشكي كشور و استان گلستان از مزارع پرورش ميگوي گميشان اعلام شد: ميگوي پرورشي در اين سايت، عاري از هر گونه بيماري است.

بر اساس اعلام اداره كل شيلات گلستان، دكتر كاظم عبدي مديركل دفتر بهداشت و مبارزه با بيماري هاي آبزيان سازمان دامپزشكي كشور و دكتر محمود وفايي مديركل دامپزشكي استان روز چهارشنبه از مزارع پرورش ميگوي گميشان بازديد به عمل آوردند.
پس از بازديد و مشاهده نتايج آزمايشگاهي و ميداني و طبق بررسي هاي كارشناسي به عمل آمده اعلام شد كه ميگوي گونه وانامي توليد شده توسط صاحبان مزارع با آب درياي خزر در سايت پرورش ميگوي گميشان، اين گونه پرورشي از هر نوع بيماري و ميكروب عاري بوده است.
اين امر نشان مي دهد كه آب درياي خزر و اقليم منطقه مولفه هاي مطلوب آب براي توليد و پرورش ميگو در شمال گميشان را داراست.
سايت 4000 هكتاري پرورش ميگوي گميشان با اخذ مجوز از سوي سازمان محيط زيست براي 400 هكتار و زير كشت بردن 70 هكتار از مزارع آن و با ذخيره سازي 16 ميليون قطعه لارو ميگو است كه با توجه به زمان پرورش (حدود يكصد روز)، پيش بيني مي شود امسال 150 تن ميگوي وانامي برداشت شوددیدگاه خود را بیان کنید