خطر مقاومت آنتی‌بیوتیکی جهان را تهدید می‌کند

خطر مقاومت آنتی‌بیوتیکی جهان را تهدید می‌کند

خطر مقاومت آنتی‌بیوتیکی جهان را تهدید می‌کند

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

خطر مقاومت آنتی‌بیوتیکی جهان را تهدید می‌کند

۱۳۹۲/۰۳/۲۶


وزرای علوم این هشت کشور در بیانیه‌ای که (پنج‌شنبه) منتشر شد تاکید کردند که دانش در حل بسیاری از معضلات جهانی نقش حیاتی دارد و مقاومت میکروب‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها را یکی از مهمترین چالش‌های بهداشتی بشر در قرن بیست و یکم قلمداد کردند.

این وزرا در بیانیه اخیر اظهار داشتند: ما تصمیم گرفتیم هماهنگ با یکدیگر، منابع لازم و جدیدی را برای کاهش مقاومت میکروب‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها تخصیص دهیم. همچنین با سازمان‌هایی نظیر سازمان جهانی بهداشت در این زمینه همکاری خواهیم کرد.
شش اقدامی که هشت کشور صنعتی برای حل مشکل مقاومت آنتی‌بیوتیکی در نظر گرفته‌اند به شرح زیر است:

- حفظ کارآیی فعلی آنتی‌بیوتیک‌ها

- جلوگیری از مقاومت بیشتر میکروب‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها

- حمایت از تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید

- حمایت از شیوه‌های تازه تشخیصی برای تشخیص زودتر بیماری‌ها و افزایش کارآیی درمان

- حمایت از همکاری‌های بین‌المللی برای شناخت بهتر نحوه گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی

- حمایت از نظریه‌ها و تحقیقات جدید برای شناخت بهتر مقاومت آنتی‌بیوتیکی

در این نشست همچنین پیشنهادهایی برای وزرای علوم هشت کشور صنعتی ارائه شد که شامل جلوگیری از تجویز بی‌مورد آنتی‌بیوتیک از طرف پزشکان و جلوگیری از مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در صنایع پرورش دام و طیور و شیلات هستند.

دیگر چالش‌های جهانی از دید هشت کشور صنعتی (G۸) شامل معضلات شهرنشینی، تغییر آب و هوای کره زمین، آسیب تنوع زیستی، اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها، بیکاری جوانان، نابرابری و پیر شدن جمعیت هستند.

مقاومت میکروبی پیامد غیرقابل اجتناب مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها است. این ارگانیسم‌های مقاوم به تدریج تکثیر پیدا می‌کنند و در برابر قویترین آنتی‌بیوتیک‌ها نیز مقاومت پیدا می‌کنند.

با وجودی که اخیرا نظارت بیشتر و رعایت بهتر بهداشت سبب کاهش موارد عفونت‌های بیمارستانی مقاوم به آنتی‌بیوتیک شده اما تعداد گونه‌های مقاوم به درمان رو به افزایش استدیدگاه خود را بیان کنید