کاهش ذخاير ماهيان خاوياري خزر

کاهش ذخاير ماهيان خاوياري خزر

کاهش ذخاير ماهيان خاوياري خزر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

کاهش ذخاير ماهيان خاوياري خزر

۱۳۹۲/۰۳/۲۷


مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست از کاهش ماهيان خاوياري در اين دريا خبرداده و مي‌گويند كه ماهيان خاوياري درياي خزر از گونه‌هاي مهم در سطح دنيا محسوب مي‌شود.
معاون دفتر زيست بوم‌هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه آلودگي ناشي از فاضلاب‌هاي روستايي، شهري و صنعتي ناشي از جمعيت ساکن در حاشيه درياي خزر يکي از عوامل آلودگي درياي خزر است افزود: ايجاد تصفيه‌خانه براي شهر‌هاي با جمعيت بيش از 20 هزار نفر در بعضي از شهرهاي نوار ساحلي درياي خزر اجرايي نشده است.شهرام نوربخش ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست وظايف قانوني خود را در اين زمينه با جديت دنبال کرده و مکاتبات زيادي با وزارت نيرو براي ايجاد تصفيه‌خانه شهر‌هاي ساحلي انجام داده است.
وي با بيان اينکه، در سالهاي گذشته در مراکز تکثير شيلات بچه ماهي خاوياري توليد و به دريا خزر رهاسازي مي‌شد اظهار کرد: اکنون براي تکثير مصنوعي گونه‌هاي خاوياري درياي خزر هم مشکلاتي ايجاد شده است.وي به ايسنا گفت: هم اکنون ذخاير ماهيان خاوياري در درياي خزر کاهش يافته و در برخي از گونه‌هاي صيد شده، شيلات گونه مولد هم نداشته است.نوربخش با اشاره به شهرت جهاني خاويار ايراني اظهار کرد: اين گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته و در آخرين نشست کنوانسيون سايتيس به طور ويژه به آن پرداخته شده است.وي تصريح کرد: با همکاري سازمان شيلات تکثير ماهيان خاوياري و ساير گونه‌هاي در معرض خطر انقراض درياي خزر در دستورکار قرار گرفته است.نوربخش با اشاره به فک خزري به عنوان تنها پستاندار درياي خزر گفت: اين گونه نيز در معرض خطر انقراض قرار گرفته و دليل اصلي کاهش جمعيت آن را شکار بي‌رويه در کشورهاي روسيه و قزاقستان است که ايران اقدامات خوبي در زمينه امداد و نجات اين گونه انجام داده است.چندي است كه با همکاري ادارات کل حفاظت محيط زيست استانها، امداد و نجات فک خزري در دستورکار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است و پس از تيمار بسياري از فک‌هاي خزري مصدوم شده به درياي خزر برگردانده مي‌شود.نوربخش به پيشروي آب درياي خزر در سالهاي گذشته و بروز مشکلات فراوان براي تالابها، تاکيد کرد: ساخت و سازهاي غير قانوني در سواحل درياي خزر بايد متوقف شود و بخشي از اين ساحل که غير قانوني تصرف شده است، بايد رهاسازي شود تا دسترسي براي همگان ميسر گردددیدگاه خود را بیان کنید