سرانه مصرف ماهی در لرستان به ازای هر نفر چهار کیلوگرم است

سرانه مصرف ماهی در لرستان به ازای هر نفر چهار کیلوگرم است

سرانه مصرف ماهی در لرستان به ازای هر نفر چهار کیلوگرم است

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

سرانه مصرف ماهی در لرستان به ازای هر نفر چهار کیلوگرم است

۱۳۹۲/۰۳/۲۸

سرانه مصرف ماهی در لرستان به ازای هر نفر چهار کیلوگرم است
بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سرانه مصرف ماهی در لرستان به ازای هر نفر چهار کیلو و 600 گرم است.
وی با اشاره به سرانه مصرف ماهی در کشور بیان داشت: این در حالیست که سرانه مصرف ماهی در کشور به ازای هر نفر 9 کیلوگرم است.
مدیرکل شیلات استان لرستان همچنین سرانه مصرف ماهی در جهان را 18 کیلوگرم عنوان کرد.
بیرانوند با اشاره به میزان تولیدات ماهی در لرستان عنوان کرد: در حال حاضر میزان تولیدات ماهیان سردآبی در این استان به 16 هزار و 200 تن می رسد.
وی میزان تکثیر بچه ماهی در لرستان را 132 میلیون قطعه عنوان کرد و افزود: لرستان به لحاظ تکثیر بچه ماهی رتبه اول در کشور را دارد.
مدیرکل شیلات استان لرستان در مجموع میزان تولیدات ماهیان سردآبی، گرم آبی و رودخانه های لرستان را 20 هزار تن برشمرددیدگاه خود را بیان کنید