سرانه مصرف ماهي در ايلام 5/6 كيلوگرم است‏

سرانه مصرف ماهي در ايلام 5/6 كيلوگرم است‏

سرانه مصرف ماهي در ايلام 5/6 كيلوگرم است‏

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

سرانه مصرف ماهي در ايلام 5/6 كيلوگرم است‏

۱۳۹۲/۰۳/۲۸

سرانه مصرف ماهي در ايلام 5/6 كيلوگرم است‏
باشگاه خبرنگاران؛ فتح الله سليماني با بیان این مطلب افزود: اين ميزان مصرف ماهي ‏در ‏مقايسه با سال قبل حدود ۱۰ درصد افزايش نشان مي دهد.‏ ‏
وي ادامه داد: سرانه مصرف ماهي در كشور اكنون هفت و نيم كيلوگرم است و استان ايلام نيز در ‏سال هاي گذشته رشد مناسبي را در اين خصوص داشته است.‏ ‏
سلیمانی افزود: مصرف گوشت ماهي ‏به توجه به وجود ماده مغذي روغن امگا سه از سوي ‏كارشناسان تغذيه بسيار مورد تاكيد قرار گرفته و بايد در سبد غذايي خانوارها ‏جاي اصلي خود را ‏پيدا كند.‏ ‏
وی گفت: پارسال حدود پنج هزار تن ماهي از استخرهاي سردآبي، گرم آبي و ‏استخرهاي پرورش ‏ماهي استان توليد شده است.‏ ‏
سلیمانی تعداد استخرهاي پرورش ماهي و استخر دو منظوره در استان را ۱۴۵ مورد ذكر كرد. ‏
وي ادامه داد: دو هزار نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم در بحث توليد آبزيان، ‏صيد و صيادي، ‏حمل و نقل بهداشتي، تامين خوراك و صنايع بسته بندي، عرضه ماهيان زينتي در ‏استان فعاليت ‏دارنددیدگاه خود را بیان کنید