پايان رها سازي بچه ماهي در رودخانه هاي چهارمحال و بختياري

پايان رها سازي بچه ماهي در رودخانه هاي چهارمحال و بختياري

پايان رها سازي بچه ماهي در رودخانه هاي چهارمحال و بختياري

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

پايان رها سازي بچه ماهي در رودخانه هاي چهارمحال و بختياري

۱۳۹۲/۰۳/۲۸

پايان رها سازي بچه ماهي در رودخانه هاي چهارمحال و بختياري
واحد مرکزی خبر:رهاسازی بچه ماهی ها درمزارع حاشیه رودخانه های چهارمحال و بختیاری پایان یافت.
مدیر شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری افزود: بیش از 30 میلیون بچه ماهی در 250 مزرعه حاشیه روخانه های این استان رهاسازی شد.
اسماعیل پیرعلی افزود: این مزارع بیشتر در حاشیه رودخانه های برنجگان ،سبزکوه، بازفت، سندگان ، بهشت آباد و صمصامی هستندکه ماهی ریزی در آنها بیش از 90 روز به طول انجامیده است.
پیرعلی گفت:این مقدار ماهی آذرماه برداشت می شود که معادل هشت تن گوشت سفید است.
وی با اشاره به صادراتی بودن ماهی چهارمحال و بختیاری گفت: این ماهی ها 24 میلیارد ریال درآمدزایی برای پرورش دهندگان دارند.
هم اکنون در چهارمحال و بختیاری علاوه بر چشمه ها و رودخانه ها 320 مزرعه پرورش ماهی سردابی وجود دارد که اشتغال 4000 نفر را به همراه داشته است.
چهارمحال و بختیاری6 سال متوالی رتبه نخست تولید ماهیان سردابی کشور را داراستدیدگاه خود را بیان کنید