آغاز دور جدید خشکی خزر

آغاز دور جدید خشکی خزر

آغاز دور جدید خشکی خزر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

آغاز دور جدید خشکی خزر

۱۳۹۲/۰۳/۲۸


ایسنا: موسسه تحقيقات آب اعلام کرد: سطح آب دریای خزر در 17 سال اخیر به میزان 80 سانتی متر کاهش یافته و احتمال ادامه کاهش تراز آب را نیز نباید از نظر دور داشت.

موسسه تحقیقات آب اعلام کرد: براساس يافته ها کاهش نزدیک به 80 سانتیمتری تراز آب دریای خزر طی 17 سال اخیر را نمی‏ توان به عنوان افت و خیزهای معمولی دریا دانست و احتمال ادامه کاهش تراز آب به عنوان دور جدیدی از ویژگی ‏های نوسانی دریای خزر را نباید از نظر دور داشت.

تراز آب درياي خزر در نيمه نخست سال آبي 92 - 91 در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 8 سانتيمتر كاهش يافته است. در بررسي آخرين وضعيت نوسان ها و ميانگين تراز آب درياي خزر در شش ماهه نخست سال آبي 92 - 91 (پاييز و زمستان 91) كه بر اساس تحليل داده هاي دريافتي از ايستگاه هاي ترازسنجي مستقر در سواحل جنوبي درياي خزر استخراج شده است تراز آب اين دريا با منفی 69.26، كاهش هشت سانتيمتري را در مقایسه با دوره مشابه سال آبي گذشته نشان می دهد.

از آنجایی که حدود هر 4 کیلومترمکعب از حجم آب دریای خزر معادل یک سانتیمتر از ضخامت آب دریا است، لذا طی این دوره افزون بر 32 کیلومترمکعب از حجم آب دریای‏ خزر به دلیل کاهش ورودی‏ ها و یا تبخیر کاسته‏ شده است.

براساس اين گزارش، حداکثر تراز آب مشاهده شده در طی این دوره در اسفندماه 91 و برابر منفی 31.26 متر بوده که در مقایسه با حداکثر تراز مشاهده شده در دوره مشابه سال آبی گذشته 30 سانتیمتر کاهش نشان می دهد.

همچنين حداقل تراز آب مشاهده شده در طی این دوره در دی ماه 91 و برابر منفی 94.26 متر بوده که در مقایسه با حداقل تراز مشاهده شده در دوره مشابه سال آبی گذشته تفاوت چندانی ندارد.

میانگین سالانه تراز آب دریای خزر در سال آبی (92 - 91) نيز در مهرماه سال جاری گزارش خواهد شد که این میانگین، معرف افزایش و یا کاهش تراز آب دریا در مقایسه با سال آبی گذشته خواهد بود.

از سویی میانگین سالانه تراز آب در سال آبی 91 - 90 برابر منفی 55.26 متر بوده است. ضروری است تمام طرح ها و برنامه‏ های راهبردی دولت در سواحل جنوبی دریای خزر با توجه به ویژگی های نوسانی دریای خزر و سناریوسازی‏ های محتمل، مهندسی و عملیاتی شوند
 دیدگاه خود را بیان کنید