آبزي پروران شيروان غرق در مشکلات مختلف

آبزي پروران شيروان غرق در مشکلات مختلف

آبزي پروران شيروان غرق در مشکلات مختلف

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

آبزي پروران شيروان غرق در مشکلات مختلف

۱۳۹۲/۰۳/۳۰

آبزي پروران شيروان غرق در مشکلات مختلف
شهرستان شيروان با توليد سالانه 300 تن ماهي به عنوان قطب آبزي پروري در استان محسوب مي شود اما فعالان صنعت پرورش ماهي در کمبودها و مشکلاتي غرق شده اند که ادامه کار را براي آنان سخت کرده است. فعالان اين عرصه خواهان توجه و برطرف شدن مشکلات هستند.يکي از آبزي پروران مي گويد: مشکلات موجود بر سر راه صنعت شيلات اين شهرستان کمبود نقدينگي، گراني خوراک ماهي و ارزاني ماهي در بازار خريد و فروش است.«سعيد ناظمي» مي افزايد: اگر مشکل نقدينگي در صنعت پرورش ماهي برطرف شود، بسياري از مشکلات در اين صنعت برطرف خواهد شد.وي اضافه مي کند: خوراک ماهي طي يک سال گذشته حدود 500 تومان در هر کيلو گران تر شده ولي قيمت ماهي در بازار به ازاي هر کيلو بين هزار تا هزار و 500 تومان ارزان تر شده که باعث کاهش سودآوري و بي رغبتي توليد کنندگان به افزايش يا ادامه توليد شده است. وي يکي ديگر از مشکلات توليدکنندگان ماهي در اين شهرستان را ضمانت تسهيلات بانکي مي داند و مي گويد: تسهيلات خوبي از طرف اداره جهاد کشاورزي در اختيار آبزي پروران قرار مي گيرد اما بانک ها در اين زمينه سخت گيري زيادي مي کنند و پروانه و مدارک ما را قبول نمي کنند و اين مسئله مراحل دريافت تسهيلات را با مشکل مواجه ساخته است.اين پرورش دهنده ماهي ادامه مي دهد: دستگاه هاي مربوطه بايد در پرداخت تسهيلات بانکي با رعايت ضوابط، بستر مناسبي را براي پرورش دهندگان ماهي در راستاي توسعه شيلات فراهم آورند که با انجام اين کار نه تنها مشکلي در اين زمينه نخواهيم داشت بلکه به اشتغال زايي نيز کمک خواهد شد. «ناظمي» که سالانه 50 تن ماهي در مزرعه پرورش ماهي خود توليد مي کند، اظهار مي دارد: سود کسب شده از فعاليت در اين صنعت پايين است و همين موضوع رغبت افراد براي ورود به اين عرصه را کاهش داده است.وي عنوان کرد: تنها مشکل فعالان پرورش ماهي در شيروان، مشکل تأمين منابع مالي و دريافت تسهيلات بانکي است و پي گيري هاي ما براي توسعه ظرفيت و فعاليت هاي بيشتر تاکنون به نتيجه اي نرسيده است. يکي ديگر از پرورش دهندگان ماهي اظهار مي دارد: در حال حاضر اتحاديه يا تشکل توليدي صنفي به منظور حمايت از آبزي پروري در اين شهرستان نداريم و حمايتي از پرورش دهندگان در اين زمينه نمي شود و آن ها بايد به طور مستقيم با اداره جهاد کشاورزي ارتباط داشته باشند که در اتلاف وقت تأثير زيادي دارد. «ورگ نشين» مي افزايد: نبود هماهنگي بين سازمان ها و ادارات دولتي يک مانع بزرگ براي پرورش دهندگان است که وقت و انرژي زيادي از آنان مي گيرد.وي اضافه مي کند: موانع موجود سبب شده است توليد کننده نتواند روي توليد تمرکز داشته باشد و بيشتر اوقات درگير پيچ و خم مراحل اداري در اداره ها و بانک هاست.وي که حدود 10 سال است مزرعه پرورش ماهي دارد و سالانه حدود 50 تا 60 تن ماهي توليد مي کند، ادامه مي دهد: هنوز هم براي خريد و فروش ماهي به ناچار از واسطه ها کمک مي گيريم که موجب مي شود، سود کمتري نصيب پرورش دهندگان ماهي شود. وي تصريح مي کند: روزانه به طور ميانگين 300 تا 400 کيلو غذا به ماهي داده مي شود که قيمت هر کيلو غذا حدود 3 هزار و 300 تومان است و در کل روزانه حدود يک ميليون تومان فقط براي تأمين غذاي ماهي ها هزينه مي شود.وي ادامه مي دهد: سود حاصل از توليد ماهي نيز کمتر شده و به حدود 15 تا 17 درصد رسيده که باعث بي رغبتي سرمايه گذاران براي توليد بيشتر و سرمايه گذاري در اين بخش شده است. وي حمايت، نظارت و توجه مالي به توليد کنندگان در اين شهرستان را از وظايف مسئولان ذکر مي کند و مي گويد: به دليل حمايت نکردن از بخش پرورش ماهي، توليد کنندگان هيچ انگيزه اي براي توسعه و گسترش پرورش ماهي در جامعه ندارند. اين پرورش دهنده ماهي تصريح مي کند: غذاي خريداري شده از کيفيت لازم و خوبي برخوردار نيست و نسبت به سال هاي قبل کيفيت پايين تري دارد، که خود اين بي کيفيتي غذا موجب مريض شدن ماهي و در نتيجه مصرف بيشتر دارو و افزايش هزينه توليد مي شود.وي ادامه مي دهد: طي سال هاي اخير حمايت مسئولان از اين بخش تا حدودي بهبود يافته است، با اين وجود، مشکلاتي از قبيل وقوع سيلاب، تأمين آب و آلودگي آن هم چنان وجود دارد.وي خاطر نشان مي کند: شيروان ظرفيت زيادي براي پرورش ماهي دارد، اما به دليل کمبود منابع آبي و نبود سرمايه گذاري در اين بخش با کمبود توليد مواجه هستيم.وي اظهار مي دارد: اگر تسهيلات به اندازه کافي و با وثيقه کمتري به پرورش دهندگان ماهي ارائه شود، به طور حتم در توسعه صنعت پرورش ماهي شهرستان شيروان مؤثر خواهد بود و در کنار آن نيز اشتغال زايي خوبي ايجاد خواهد شد.«خبيري» يکي ديگر از آبزي پروران که استخر پرورش ماهي به ظرفيت 30 تن دارد در اين رابطه مي گويد: هزينه هاي توليد خيلي بالا رفته و در مقابل قيمت گوشت ماهي پايين آمده است که براي پرورش دهندگان صرفه اقتصادي ندارد. وي، کمبود تسهيلات بانکي، نوسانات بازار، افزايش قيمت تمام شده محصولات و نبود صنايع تبديلي را از جمله مشکلات عمده پرورش دهندگان آبزيان در شيروان عنوان مي کند و ادامه مي دهد: قيمت غذاي ماهي نسبت به قيمت فروش ماهي توليدي بسيار بالاست به طوري که در هر کيلو حدود هزار و 500 تومان ضرر مي دهم و غذا را با توجه به کمبود نقدينگي به صورت روزانه خريد مي کنم.وي با بيان اين که از سال گذشته قيمت غذاي ماهي چند برابر شده است، تصريح مي کند: گران شدن غذاي ماهي باعث شده است تا قيمت تمام شده آن نيز بيشتر شود و در نتيجه سود حاصل از آن کمتر از حد شده است و صرفه توليد کردن ندارد.وي متذکر مي شود: اگر چه اداره جهاد کشاورزي، اداره دام پزشکي و شرکت آب منطقه اي همکاري خوبي براي توسعه صنعت پرورش ماهي دارند، اما بانک ها همکاري لازم را ندارند و طرح هاي ارائه شده در مرحله دريافت تسهيلات، با مشکل مواجه مي شود. اين پرورش دهنده ماهي افزود: نياز است در کنار افزايش توليد آبزيان، فرهنگ سازي مصرف اين نوع محصولات در بين خانوارهاي شهري و روستايي به منظور ارتقاي سلامت غذايي جامعه مدنظر برنامه ريزان قرار گيرد.يکي ديگر از پرورش دهندگان ماهي خاطر نشان مي کند: مهم ترين مشکل در بخش کشاورزي و آبزي پروري حمايت است اما متأسفانه حمايت چنداني از ما نمي شود. «موسوي» مي افزايد: 4 ماه است که براي دريافت تسهيلات به بانک معرفي شده ام ولي متأسفانه هنوز نتوانسته ام وام را بگيرم که نشان دهنده حمايت نکردن از کشاورزان است.وي تصريح مي کند: قيمت غذاي ماهي روز به روز افزايش مي يابد و حمايت هاي لازم از توليد گران صورت نمي گيرد و با اين وضعيت، توليد ماهي توجيه اقتصادي ندارد.وي بيان مي کند: در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود، فعاليت در اين زمينه توجيه اقتصادي ندارد و اگر اين روند ادامه يابد، به طور حتم در آينده نه چندان دور، اين صنعت با رکود مواجه خواهد شد. مدير جهاد کشاورزي شيروان در همين رابطه مي گويد: اين شهرستان بزرگ ترين و قطب پرورش دهنده ماهي در استان به شمار مي آيد و با توليد سالانه 300 تن ماهي 28 درصد توليد استان را در اين بخش دارد.«خزايي» يکي از مشکلات موجود در مسير توسعه بخش شيلات شهرستان را کمبود نقدينگي پرورش دهندگان عنوان مي کند و مي افزايد: يکي از راه هاي برطرف شدن مشکلات نقدينگي صنعت پرورش ماهي اين است که نقدينگي را در اختيار عمل آوران اين صنعت قرار دهيم.وي تصريح مي کند: اگر مشکلات نقدينگي پرورش دهندگان آبزيان را برطرف کنيم، شاهد جهش در توسعه توليد ماهي خواهيم بود.وي بيان مي کند: در حال حاضر عمده نقدينگي مورد نياز آبزي پروران با تأمين تسهيلات بانکي برطرف مي شود و مديريت جهاد کشاورزي شيروان براي برطرف شدن اين مشکلات تلاش مي کند. وي اضافه مي کند: در اين راستا 11 پرورش دهنده ماهي براي دريافت تسهيلات در بخش شيلات به بانک عامل معرفي شده اند که تسهيلات آن بيش از يک ميليارد و 500 ميليون تومان از صندوق توسعه کشاورزي است.وي مي گويد: 25 مجوز پرورش ماهي در شيروان صادر شده است که 15 واحد پرورش ماهي فعال، 3 واحد غيرفعال و 7 مورد هم در حال ساخت است و بين صفر تا 95 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.وي بيان مي کند: شرکت تعاوني در بخش پرورش آبزيان در شهرستان تشکيل و اعضاي هيئت مؤسس آن مشخص شده و در حال طي مراحل اداري استدیدگاه خود را بیان کنید