80 تن ماهی گرمابی در سال 91 تولید شد

80 تن ماهی گرمابی در سال 91 تولید شد

80 تن ماهی گرمابی در سال 91 تولید شد

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

80 تن ماهی گرمابی در سال 91 تولید شد

۱۳۹۲/۰۳/۳۰


خبرگزاری مهر، کاظم قاسمی پور افشار با بیان اینکه شرایط استان هرمزگان به گونه ای که ساخت استخرهای ذخیره آب در کنار باغات و مزارع کشاورزی ضروری است گفت:ایجاد این استخره ها شرایط مناسبی را پرورش آبزیان به وجود آورده است.
وی ادامه داد: ماهیان گرم آبی در دمای بین 18 تا 32 درجه زندگی می‌کنند، گفت: باتوجه به شرایط آب و هوایی استان هرمزگان پرورش اینگونه ماهیان در آبهای داخلی استان و رساندن آنها به وزن بازاری توسط کشاوزران و مردم بومی کاری تحسین برانگیز است.
رئیس اداره امورآبزی پروی شیلات هرمزگان گفت:بهره برداری ازماهی رهاسازی شده در آبهای داخلی با اخذ مجوزاز سازمان جهاد کشاورزی وشورای اسلامی روستای منطقه مورد نظر و پروانه بهره برداری از اداره کل شیلات انجام می گیرد.
قاسمی پور افشار با بیان اینکه در سال 91 مقدار بیست تن از فرغوییه برداشت و به بازار مصرف فرستاده شد افزود: از سد چلو گهره مقدار هفت تن صید شده ، از سد تنگه سهران بشاگرد بصورت تفریحی وقلاب در برداشت تقریبی 15تن کیلو گرم و برداشت ماهی از سدهای منطقه بستک به روش قلاب تقریبی 18 تن کیلو گرم بوده است.
قاسمی پور افشار در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته از استخرهای ذخیره آب کشاورزی منطقه حاجی آباد مقدار 15تن کیلو گرم برداشت و در روستاهای همجوار به فروش رسیده است که بخشی از نیاز پروتینی سبد غذایی خانوارهای دور از دریا ی استان را تامین کرده استدیدگاه خود را بیان کنید