پايان کابوس مرگ ماهيان با راه اندازي پورتال كشند قرمز

پايان کابوس مرگ ماهيان با راه اندازي پورتال كشند قرمز

پايان کابوس مرگ ماهيان با راه اندازي پورتال كشند قرمز

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

پايان کابوس مرگ ماهيان با راه اندازي پورتال كشند قرمز

۱۳۹۲/۰۴/۰۲

پايان کابوس مرگ ماهيان با راه اندازي پورتال كشند قرمز
باشگاه خبرنگاران ،عبدالرضا كرباسي افزود: طراحي پورتال كشند قرمز براي اعمال نظر به كميته مقابله با كشند قرمز ارسال شده و منتظر جواب اين كميته هستيم تا راه اندازي شود.
وي كشند قرمز را يكي از پديده هاي بسيار مهم در آبهاي كشور دانست كه بي توجهي به آن محيط زيست دريايي ، صنعت شيلات و سلامت انسان ها را تحت تاثير قرار مي دهد.
پديده كشند سرخ با شكوفايي فيتوپلانكتون‌هاي مضر در آب‌هاي دريا اتفاق مي‌افتد. بعضي از اين فيتوپلانكتون‌ها از خود سمي ترشح مي‌ كنند كه باعث تخريب آبشش ماهي‌ها مي‌شود و يا با مرگ اين فيتوپلانكتون‌ها،اكسيژن محلول آب را مصرف و ماهي‌ها و ساير آبزيان دچار خفگي مي شوند.
كرباسي ادامه داد: براي مقابله با اين پديده كميته مقابله با كشند قرمز به رياست سازمان حفاظت محيط زيست فعال است و سه زير كميته با عنوان اطلاع رساني با مديريت سازمان محيط زيست ، كميته تحقيقات به رياست مجموعه تحقيقات شيلات و كميته علمي به رياست سازمان شيلات در اين زمينه فعاليت دارند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: اين سه ارگان كه عهده دار سه زير كميته مزبور را تحت پوشش دارند موظفند به طور مداوم در مورد كشند قرمز نشست داشته و هميشه براي مقابله با يك رويداد جديد آماده باشند.
وي افزود: يكي از وظايف كميته اطلاع رساني كه تحت پوشش سازمان محيط زيست فعاليت مي كند راه اندازي پورتال كشند قرمز است كه اين كار در حال انجام است و تا پايان نيمه اول سال جاري راه اندازي مي شود.
كرباسي گفت: اطلاعاتي از قبيل نحوه شكل گيري كشند قرمز، عوامل شكل گيري كشند، نحوه مقابله با كشند شكل گرفته، اقدامات براي شكل نگرفتن كشند، تمام مقالات علمي كه در رابطه با كشند قرمز در داخل و خارج از كشور به چاپ رسيده، صورت جلسات كميته مقابله با كشند قرمز، اثرات زيست محيطي اين پديده ، اثر كشند قرمز برآب شيرين كن ها و به طور كلي تمام اطاعات مربوط به اين پديده در اين پورتال گنجانده مي شود.
وي افزود: از آنجايي كه براي پايش وضعيت آبهاي كشور از لحاظ بروز پديده كشند قرمز، سيستم هاي پايش ماهواره اي خوبي در اختيار نداريم ، راه اندازي اين اطلاعات مي تواند يك منبع اطلاع رساني مفيدي در اين زمينه باشد.
كرباسي گفت: معمولا دو تا سه روز بعد از بروز كشند قرمز متوجه ان مي شويم كه با راه اندازي اين پورتال و اطلاع رساني آن به جوامع محلي كه در طول سواحل زندگي مي كنند، مي توانيم سريعتر از بروز ان مطلع شويم.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد كه پورتال كشند قرمز براي عموم قابل دسترس است.
پديده كشند سرخ با شكوفايي فيتوپلانكتون‌هاي مضر در آب‌هاي دريا اتفاق مي‌افتد که به علت تغيير رنگ آب دريا به رنگ سرخ يا مايل به سرخ آن را كشند سرخ (موج سرخ) مي‌گويند.
دو عامل اصلي در ازدياد فيتوپلانكتون‌ها دما و مواد مغذي بخصوص مواد فسفردار و نيترات است.
تخليه پساب‌هاي صنعتي و خانگي كه مملو از موادي چون نيترات‌ها و فسفات‌ها هستند در دريا موجب فراهم شدن غذاي زياد براي فيتوپلانكتون‌ها و ازدياد آني جمعيت آن‌ها مي‌شود. تناوب تابش آفتاب و بارندگي كمك بسزايي در رشد اين موجودات مي‌كند و وزش طوفان و گردوغبار از طرف بيابان‌ها نيز باعث فراهم شدن ذرات آهن‌دار مي‌شود.
بعضي از اين فيتوپلانكتون‌ها از خود سم ترشح مي‌ كنند كه باعث تخريب آبشش ماهي‌ها مي‌شود و يا با مرگ اين فيتوپلانكتون‌ها، باكتري‌هاي تجزيه كننده بقاياي مرده اين فيتوپلانكتون‌ها اكسيژن محلول آب را مصرف مي‌ كنند و در نتيجه ماهي‌ها و ديگر آبزيان منطقه دچار حالت خفگي و كمبود شديد اكسيژن شده و در نهايت منجر به مرگ آنها مي‌شود.
درسالهاي اخير فزوني پديده كشند سرخ در درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان خسارات زيادي به ماهيگيران زده ‌استدیدگاه خود را بیان کنید