تكثير انبوه بچه ميگو از مولدين پرورشي استان گلستان انجام شد

تكثير انبوه بچه ميگو از مولدين پرورشي استان گلستان انجام شد

تكثير انبوه بچه ميگو از مولدين پرورشي استان گلستان انجام شد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

تكثير انبوه بچه ميگو از مولدين پرورشي استان گلستان انجام شد

۱۳۹۲/۰۴/۰۲


پاسندي روز شنبه با بيان اين كه اين اقدام گامي موثر در تحقق فرامين رهبري در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي است، تصريح كرد: تعداد بيش از يك ميليون قطعه پست لارو ميگو از مولدين پرورشي استان توليد شده است.
وي افزود: با توجه به قرنطينه بودن اين مركز از نظر بهداشتي كه تحت نظر اداره كل دامپزشكي مي باشد، بچه ميگوي توليدي استان مورد بررسي و تاييد سلامت قرار گرفت و تحت نظر دامپزشكي استان در سايت ميگوي گميشان رهاسازي شد.
به گفته وي، با توجه به توسعه پرورش ميگو در سايت گميشان كه با استقبال بسيار خوب سرمايه گذاران روبه رو شده است، توليد بچه ميگو از نيازهاي ضروري استان است.
پاسندي خاطرنشان كرد: تكثير انبوه بچه ميگو به همت كارشناسان داخلي و بدون حضور كارشناسان خارجي با مشاركت بخش خصوصي و حمايت سازمان شيلات ايران با موفقيت در استان انجام شد و اين اقدام مي تواند موجب اطمينان خاطر سرمايه گذاران و بي نيازي استان به وارد كردن بچه ميگو از استان هاي جنوبي كشور در آينده شود.
پاسندي با بيان اين كه براي راه اندازي كامل سايت چهار هزار هكتاري پرورش ميگوي گميشان به ۶۰۰ ميليون قطعه بچه ميگو نياز است، گفت: با مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران اين بخش، بچه ميگوي مورد نياز در استان طي سال هاي آينده تامين مي شود.
وي با اشاره به مزاياي تكميل مراكز تكثير بچه ميگو در گلستان گفت: با اين اقدام نياز استان به وارد كردن پست لارو از استان هاي جنوبي رفع خواهد شد و با تكميل مراكز تكثير بچه ميگو هزينه هاي حمل و نقل و ميزان تلفات بچه ميگو در اثر انتقال ۱۵ درصد كاهش مي يابد.
پاسندي افزود: اشتغالزايي مضاعف در صنعت ميگو، قابليت دسترسي پرورش دهندگان به مراكز تكثير استان و كاهش مدت زمان انتقال از ۴۸ ساعت به يك ساعت از ديگر مزاياي طرح است.
مديركل شيلات گلستان افزود: بچه ميگوهاي توليد شده ۱۵روزه بوده و ۲۰۰ ميلي گرم وزن دارند و در هر هكتار ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار قطعه بچه ميگو ذخيره سازي مي شود كه طي يك دوره ۱۲۰ روزه به وزن ۱۶ الي ۱۷ گرم رسيده و براي بازار مصرف آماده مي شوددیدگاه خود را بیان کنید