طلسم تخصيص تسهيلات ميگوپروران كي مي‌شكند؟

طلسم تخصيص تسهيلات ميگوپروران كي مي‌شكند؟

طلسم تخصيص تسهيلات ميگوپروران كي مي‌شكند؟

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

طلسم تخصيص تسهيلات ميگوپروران كي مي‌شكند؟

۱۳۹۲/۰۴/۰۲


خبرنگاران خوزستان، محمد معلم عنوان كرد: طرح‌هاي تامين منابع مالي ميگوپروران در كارگروه طرح توسعه كشاورزي شهرستاني مصوب شد اما ستاد استاني اين طرح با پرداخت تسهيلات مخالفت مي‌كند و دليل اين امر مشخص نيست.

وي افزود: تاكنون اقدامات متعددي در اين جهت انجام شده اما به نتيجه نرسيده است.

رييس اتحاديه ميگوپروران خوزستان بيان‌كرد: سازمان شيلات كشور، اداره‌كل شيلات استان و جهاد كشاورزي نسبت به پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي ميگوپروران جهت توسعه توليد نظر مثبتي دارند اما تاييد نهايي پرداخت اين تسهيلات توسط كارگروه طرح توسعه كشاورزي استاني بايد اعلام شود كه اين ستاد با اين امر مخالف است.

معلم اظهاركرد: هم‌اكنون دوره پرورش ميگو آغاز شده و ميگوپروران به دليل مشكل كمبود نقدينگي توانايي توليد ندارند؛ بنابراين نبايد انتظار داشت كه توليد ميگو در اين فصل داشته باشيم زيرا بدون منابع مالي توليد امكان‌پذير نيستدیدگاه خود را بیان کنید