افزایش توتیای دریایی موجب برهم خوردن توازن اکوسیستم خلیج فارس می شود

افزایش توتیای دریایی موجب برهم خوردن توازن اکوسیستم خلیج فارس می شود

افزایش توتیای دریایی موجب برهم خوردن توازن اکوسیستم خلیج فارس می شود

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

افزایش توتیای دریایی موجب برهم خوردن توازن اکوسیستم خلیج فارس می شود

۱۳۹۲/۰۴/۰۳

افزایش توتیای دریایی موجب برهم خوردن توازن اکوسیستم خلیج فارس می شود
خبرگزاری مهر، مجید افخمی کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان فراوانی گونه های توتیای آبهای سطحی مناطق معتدل و گرمسیری را موجب تحت تاثیر قرار گرفتن ذخایر گیاهان دریایی و برهم خودن توازن اکوسیستم آبزیان دریایی دانست و افزود: این برهم خودن توازن اکوسیستم آبزیان دریایی در صورت پیشرفت می تواند تمامی چرخه های زیست محیطی آبزیان دریاها را تحت تاثیر قرار دهد و حتی ذخایر آبزیان نیز ممکن است از این پدیده زیست محیطی آسیب ببینند.
وی با بیان اینکه تولید مثل گونه های توتیا معمولاً سالانه انجام می¬ شود، اظهار داشت: برای گونه ¬های مناطق معتدل، دوره ¬های زمانی میان فصول تخم ریزی زياد و براي گونه ¬هاي گرمسيري، فصول تخم ريزي نزديك به هم است که تنوع در جمعیت¬های توتیای دریایی می¬ تواند به طور مستقیم بر شبکه¬ های غذایی و احتمالاً گونه ¬¬های ماهیان یا آبزیان پوسته¬ دار مهم تجاری اثرگذار باشد.
این کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان در تشریح عوامل افزایش جمعیت توتیاهای دریایی، عنوان کرد: به طور کلی افزایش توتیای دریایی در آبهای جهان به دلایلی از قبیل افزایش آلاینده ها، اختلال در سلامت مرجانها و کاهش جمعیت آنها و یا کاهش جمعیت ماهیان همزیست آنها و دلایل جوی مانند افزایش گرمایش زمین اتفاق می افتد و دلایلی همچون اثرات فعالیت¬های انسانی بر جوامع دریایی، تغییر ناگهانی هوا و توفانی شدن دریاها نیز باعث ایجاد بسترهای علفی و جمعیت¬های ناخواسته توتیا می شود.
عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی افزایش غیر طبیعی یک گونه را در اکوسیستم چرخه زندگی سایر گونه ها موثر و یک عامل خطر دانست و تصریح کرد: وجود آلودگی های نفتی، ورود پساب های صنعتی و انسانی، افزایش ورود مواد آلی و نوترینتها و فعالیت آب شیرین کن ها در خلیج فارس سبب تغییر در پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب این دریا می شود.
وی ادامه داد: این تغییرات در شرایط اکوسیستم می تواند با به وجود آوردن شرایط مناسب منجر به غالبیت برخی گونه ها و حذف گونه های دیگر شود که بی شک افزایش توتیای دریایی در صورت عدم کنترل چنین مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
افخمی خاطرنشان کرد: افزایش توتیای دریایی زنگ خطری برای اکوسیستم است و برای مقابله با آن مسئولان باید توجه بیشتری به حفظ محیط زیست دریایی و تنوع آبزیان داشته و همچنین اقداماتی اساسی و فوری در این زمینه را انجام دهند.
این عضو انجمن تخصصی خارپوستان دریایی کشور پرتقال یادآور شد: البته موارد ذکر شده علت این پدیده اکولوژیک با در نظر گرفتن احتمالات و نتایج سایر مطالعات انجام شده در سایر نقاط جهان است و باید علت بروز این پدیده در خلیج فارس را با انجام مطالعات منسجم اکوبیولوژی بررسی کرد.
به گزارش مهر، پدیده زیست محیطی افزایش جمعیت توتیاهای دریایی از سال 91 در سواحل استان بوشهر و هرمزگان آغاز شده استدیدگاه خود را بیان کنید