توزيع هشتصد هزارقطعه بچه ماهي گرم آبي

توزيع هشتصد هزارقطعه بچه ماهي گرم آبي

توزيع هشتصد هزارقطعه بچه ماهي گرم آبي

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

توزيع هشتصد هزارقطعه بچه ماهي گرم آبي

۱۳۹۲/۰۴/۰۵


عرش نیوز : رييس اداره شيلات مديريت جهادکشاورزي نيشابور در همين رابطه گفت: ۶۳۰۰۰ قطعه از ماهي هاي توزيع شده در سطح استخرهاي ذخيره آب کشاورزي شهرستان نيشابور رها سازي شده است و باوجود ماهي موجود از سال هاي قبل، پيش بيني مي شود در پايان سالجاري حدود ۱۱۵ تن توليد در بخش ماهيان گرمابي داشته باشيم.
اين مقام مسئول افزود: شهرستان نيشابور با دارا بودن منابع مناسب آبي، پتانسيل توليد و پرورش بيش از ۳ هزار تن ماهي گرمابي و سرد آبي و بيش از يك ميليون قطعه ماهي زينتي را دارا مي باشد و اخيراً در پي افزايش قيمت انواع ماهي گرم آبي و سودآور بودن اين حرفه، استقبال قابل توجهي از طرف کشاورزان درجهت افزايش توليد صورت گرفته است.
وي همچنين به كليه مالكين و خرده مالكين كه داراي استختر ذخيره آب كشاورزي مي باشند توصيه كرد به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود نسبت به رها سازي ماهيان گرمابي و سرد آبي که باعث غني شدن آب کشاورزي و در نهايت افزايش بهره وري و افزايش توليد محصولات کشاورزي نيز خواهدشد اقدام نماينددیدگاه خود را بیان کنید