جمعيت توتياي دريايي در آبهاي هرمزگان افزايش نداشته است

جمعيت توتياي دريايي در آبهاي هرمزگان افزايش نداشته است

جمعيت توتياي دريايي در آبهاي هرمزگان افزايش نداشته است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

جمعيت توتياي دريايي در آبهاي هرمزگان افزايش نداشته است

۱۳۹۲/۰۴/۰۵


واحد مرکزی خبر:تاکنون هیچ گزارشی از افزایش جمعیت توتیای دریایی در آبهای هرمزگان دیده نشده است.
مسول گروه تغذیه و فیزیولوژی آبزیان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت :
در گشت های دریایی و پایش های مختلف در دریا تاکنون هیچ تغییر محسوسی در جمعیت توتیای دریایی در آبهای هرمزگان مشاهده نشده است.
در چند روز گذشته سایت های خبری گزارش های مختلفی از ازدیاد توتیای دریایی در آب های هرمزگان منتشر کرده بودند.
توتیای دریایی یا خار پشت دریایی یک جانور آبزی کوچک خاردار است که در تمام اقیانوس های جهان یافت می شود .این موجود آبزی بسترنشین است و از مناطق با عمق چهار هزار و پنج هزار متر و یا بیشتر در بسترهای سخت مانند صخره ها یا مناطق جزر و مدی مانند شن و گل حضور دارند.
تاکنون بیش از 900 گونه توتیای دریایی در جهان شناسایی شده است .
مسول گروه تغذیه و فیزیولوژی آبزیان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت: تغییر شرایط محیطی و اقلیم منطقه ، درجه حرارت، شوری ،توفانی شدن دریا ، افزایش مواد مغذی در دریا و افزایش آلایندگی دریا در پراکنش جمعیت توتیای دریایی موثر است .
آقای روحانی با اشاره به تاثیر افزایش غیر طبیعی یک گونه در دریا بر اکوسیستم سایر گونه های دریایی افزود : افزایش توتیای دریایی در آبهای جهان بر شبکه های غذایی و احتمالا بر گونه های ماهیان یا آبزیان مهم تجاری اختلال ایجاد می کند.
وی گفت: توتیای دریایی به دلیل بستر زی بودن امکان انتقال و پراکنش سریع در آبهای دریا را ندارد و نمی تواند مانند کشند قرمز در لایه های آب و مناطق مختلف دریا پراکنده شود.
مسول گروه تغذیه و فیزیولوژی آبزیان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت: در صورت مشاهده هر گونه افزایش غیر طبیعی در جمعیت این گونه آبزی ، طرح های مطالعاتی تدوین و بررسی های مختلف در این زمینه آغاز می شوددیدگاه خود را بیان کنید