فصل ممنوعیت صید حلوا سفید، حلوا سیاه و شوریده پایان یافت

فصل ممنوعیت صید حلوا سفید، حلوا سیاه و شوریده پایان یافت

فصل ممنوعیت صید حلوا سفید، حلوا سیاه و شوریده پایان یافت

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

فصل ممنوعیت صید حلوا سفید، حلوا سیاه و شوریده پایان یافت

۱۳۹۲/۰۴/۰۷

فصل ممنوعیت صید حلوا سفید، حلوا سیاه و شوریده پایان یافت
خبرگزاری مهر، مسعود بارانی با بیان اینکه ممنوعیت صید این ماهیان از اول اردیبهشت ماه اعلام شده بود، اظهار داشت: از هفته اول تیر ماه جاری صیادان می توانند نسبت به صید این ماهیان اقدام کنند.
وی گفت: شیلات هرمزگان برای حفظ ذخایر آبزیان و صید پایدار اقدام به ممنوع کردن صید گونه های مختلف در زمان تولید مثل و زادوولد آنها می کند که این مهم بر اساس مطالعات علمی و پژوهشی صورت گرفته است.
بارانی خاطرنشان کرد: با توجه فصل تخم ریزی و تولید مثل در بازه زمانی 15مردادماه تا پایان شهریور ماه صید میش ماهی ممنوع است.
رئیس امور صید شیلات هرمزگان در پایان از مشارکت صیادان و تعاونی های صیادی در رعایت بازه زمانی ممنوعیت صید و همکاری آنان با شیلات هرمزگان در حفظ ذخایر و رسیدن به صید پایدار تشکر کرددیدگاه خود را بیان کنید