كميته اي براي دلايل افزايش شوري آب رودخانه كارون تشكيل شد

كميته اي براي دلايل افزايش شوري آب رودخانه كارون تشكيل شد

كميته اي براي دلايل افزايش شوري آب رودخانه كارون تشكيل شد

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

كميته اي براي دلايل افزايش شوري آب رودخانه كارون تشكيل شد

۱۳۹۲/۰۴/۰۷


آملازاده چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان داشت: بالا رفتن اي سي رودخانه كارون از ابتداي امسال،بي شك ضررهاي بسياري را براي مردم و كشاورزي خوزستان در پي داشته و خواهد داشت.
وي افزود: بررسي ميزان اي سي رودخانه كارون در مقاطع مختلف نشان مي دهد، تغيير اي سي خروجي سد گتوند از ابتداي امسال تاكنون در افزايش شوري آب، از مقطع سد تنظيمي گتوند به سمت اهواز تا دارخوين تاثير گذار بوده است.
مديركل حوادث غير مترقبه استانداري خوزستان گفت: بر اساس توافقات انجام شده بين مقامات ارشد استان و مديران شركت آب نيرو، مقرر شده بود كه ميزان اي سي خروجي سد گتوند مديريت، و از يك هزار ميكروموس بالاتر نرود ،كه متاسفانه امسال، ميزان اي سي خروجي سد گتوند افزايش قابل توجهي داشته است.
آملازاده افزود: افزايش اي سي خروجي سد گتوند باعث مشكلات بسياري در پايين دست ، بويژه شهرهاي آبادان و خرمشهر شده و هم اكنون ميزان اي سي آب در مقطع اهواز به نزديك دو هزار و ۸۰۰ ميكروموس رسيده است.
وي بيان داشت: براي تغييرات اي سي خروجي سد گتوند ،و شوري آب كارون، و نيز بدست آوردن برآوردي از ميزان تاثير آلاينده هايي مانند زه آب هاي كشاورزي بويژه صنايع نيشكر خوزستان، و پرورش آبزيان، در مقطع سد تنطيمي گتوند تا اهواز ،مقرر شده كه كميته اي نظارتي ميزان ورود آلاينده ها به رودخانه كارون را بررسي كند.
آملازاده افزود: در ابتداي هفته جاري جلسه اي در استانداري خوزستان با حضور شركت هاي آبفاي خوزستان،آبفاي اهواز،آبفاي روستايي، سازمان جهاد كشاورزي خوزستان، اداره كل بهداشت استان و با حضور دانشگاه هاي كشاورزي رامين و دانشكده علوم آب در خصوص بررسي علل افزايش اي سي خروجي سد تنظيمي گتوند تا شهر اهواز برگزار شد.
وي افزود: در اين نشست مقرر شد كه دستگاه ها و نهادهاي ياد شده با همكاري يكديگر ميزان آلاينده هاي رودخانه كارون از خروجي سد تنظيمي گتوند تا اهواز را مورد بررسي قرار دهند.
آملازاده گفت:تا پيش از آبگيري سد گتوند ،ميزان اي سي خروجي سد تنظيمي گتوند ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميكروموس بود، اما پس از آبگيري سد گتوند، اي سي سد تنظيمي گتوند به حداقل يك هزار و ۵۰۰ميكروموس و در برخي موارد نيز تا يك هزار و ۹۰۰ ميكروموس نيز رسيد.
وي بيان داشت: هم اكنون يكي از نقاط بحراني رودخانه كارون در مسير اهواز- دارخوين است كه در اين مسير ميزان اي سي كارون در مقطع دارخوين به پنج هزار و ۳۰۰ ميكروموس نيز مي رسد.
مديركل حوادث غير مترقبه استانداري خوزستان در خصوص ورود زه آب واحدهاي كشت و صنعت نيشكر به رودخانه كارون گفت: يكي از مواردي كه همواره به عنوان عاملي اصلي شوري وبالا رفتن اي سي رودخانه كارون نام برده مي شود ،كشت و صنعت هاي نيشكر در خوزستان است، كه مديران اين شركت مدعي هستند كه زه آب اين واحدها در تالاب شادگان و يا در حوضچه هاي تبخيري وارد مي شود.
وي ادامه داد: مقرر شده وضعيت كشت و صنعت ها و همچنين ميزان خسارات وارده از سوي اين واحدها نيز توسط كيمته ياد شده مورد ارزيابي قرار گيرد

 دیدگاه خود را بیان کنید