تولید 100 کیلوگرم مروارید سیاه در فارس

تولید 100 کیلوگرم مروارید سیاه در فارس

تولید 100 کیلوگرم مروارید سیاه در فارس

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

تولید 100 کیلوگرم مروارید سیاه در فارس

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

تولید 100 کیلوگرم مروارید سیاه در فارس
باشگاه خبرنگاران مرکز فارس، مدیرکل شیلات فارس گفت: ارزش این خاویار در بازار ایران به ازای هر کیلو هفت میلیون تومان و در بازار جهانی حدود 15 میلیون تومان است.
سعادت افزود : ظرفیت پرورش ماهی در فارس با توسعه مکانیزاسیون و همچنین ایجاد مزارع جدید 48 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه سه مزرعه پرورش ماهی در فارس30 تن ماهی خاویاری تولید و روانه بازار می کنند گفت : سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک مزرعه پرورش ماهی خاویاری یک میلیارد تومان استدیدگاه خود را بیان کنید