رها سازي 2ميليون و300 هزار بچه ماهي در آبهاي خوزستان

رها سازي 2ميليون و300 هزار بچه ماهي در آبهاي خوزستان

رها سازي 2ميليون و300 هزار بچه ماهي در آبهاي خوزستان

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

رها سازي 2ميليون و300 هزار بچه ماهي در آبهاي خوزستان

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

رها سازي 2ميليون و300 هزار بچه ماهي در آبهاي خوزستان
واحد مرکزی خبر :بیش از 2میلیون 300 هزار بچه ماهی در تالاب خوزستان رهاسازی شد .
رهاسازی بچه ماهی درمنابع آبهای داخلی استان به منظور حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان و تداوم اشتغال صیادان انجام می شود .
مدیرکل شیلات خوزستان امروز با اشاره به اینکه این ماهیها از گونه های بومی استان شامل بنب ،گطان ، گپور، عنزه و بزرم است گفت : این ماهی در تالاب های شادگان ، هورالعظیم و عطیش رهاسازی شده است.
آقای مغینمی افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 20 میلیون قطعه ماهی گرمابی از گونه های کپور و بومی خوزستان در منابع آب داخلی و پشت سدهای استان رها سازی شود .
پارسال 18 میلیون قطعه بچه ماهی در منابع آبی خوزستان رها سازی شددیدگاه خود را بیان کنید