صيادان روش صيد كف روب را رها كنند

صيادان روش صيد كف روب را رها كنند

صيادان روش صيد كف روب را رها كنند

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

صيادان روش صيد كف روب را رها كنند

۱۳۹۲/۰۴/۱۱

صيادان روش صيد كف روب را رها كنند
سرهنگ دوم غلامرضا جمالي، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: استفاده ازاين روش علاوه براين كه غيرمجاز، تخلف و جرم محسوب مي شود، نسل آبزيان وگونه هاي دريايي را در معرض خطر و تخريب جدي قرار مي دهد.
وي گفت:به همه گشت هاي دريايي اين فرماندهي دستور اكيد داده شده تا درصورت مشاهده هرگونه شناورصيادي كه به روش صيد ترال(كف روب) اقدام كند با آن برخورد جدي شود.
فرمانده پايگاه درياباني گناوه گفت: در سه ماه اخير يك فروند شناورصيادي از بندرهاي جنوبي استان بوشهرهنگام صيد ترال در آب هاي ساحلي ديلم شناسايي شد و پنج نفر دراين ارتباط دستگير شدند و ادوات و تجهيزات صيد و آبزيان صيد شده متخلفان ضبط شد.
وي از صيادان شهرستان هاي گناوه وديلم خواست از صيد كردن در نزديكي سكوهاي نفتي دريايي به دلايل مسايل آلايندگي و جلوگيري از هرگونه عواقب ناگوار بجد خودداري كنند.
در صيد ترال با به كارگيري تورهاي ريزبافت، آبزيان و گياهان دريايي ريز ودرشت همانند جاروكردن از كف دريا جمع مي شوند كه اين عمل باعث زيان هاي هنگفتي به چراگاه، ذخاير و گونه هاي خليج فارس مي شود.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارددیدگاه خود را بیان کنید