اجرای طرح پایش در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان دریایی کشور

اجرای طرح پایش در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان دریایی کشور

اجرای طرح پایش در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان دریایی کشور

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

اجرای طرح پایش در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان دریایی کشور

۱۳۹۲/۰۴/۱۱


باشگاه خبرنگاران گیلان ، سرپرست اداره ‏كل دامپزشكی گيلان گفت: در اين طرح ملی كه با هدف شناسايی و رديابی بيماری ‏های ويروسی در مراكز تكثير ماهيان دريايی به مرحله اجرا درآمد از 2 مزرعه تكثير فعال ماهيان دريايی در استان گيلان نمونه‏ برداری انجام شده است.
سهراب عاقبتی اضافه كرد: در اين طرح 600 قطعه لارو ماهی سفيد دريايی خزر از مركز تكثير و پرورش ماهيان دريايی شهيد انصاری و یک هزار و 200 قطعه لارو ماهيان خاوياری از گونه‏ های قره برون و اوزون برون تكثير شده در مركز تكثير و پرورش ماهيان شهيد بهشتی استان گيلان نمونه ‏برداری و برای انجام آزمايشات به آزمايشگاه ارسال شده است .
وی با اشاره به اینکه نتايج آزمايشات سلامت ماهيان سفيد تكثير شده را ثابت کرده است و می توان این ماهیان را در دريا رهاسازی کرد افزود: در صورت منفی بودن آزمايشات ويروسی ماهيان خاوياری، اين ماهيان نيز توسط اداره‏كل شيلات در دريای خزر رهاسازی خواهند شددیدگاه خود را بیان کنید