تكثير ۵/۳ ميليون بچه ماهيان گرمابي و بومي در مركز تكثير شهرستان زهك

تكثير ۵/۳ ميليون بچه ماهيان گرمابي و بومي در مركز تكثير شهرستان زهك

تكثير ۵/۳ ميليون بچه ماهيان گرمابي و بومي در مركز تكثير شهرستان زهك

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

تكثير ۵/۳ ميليون بچه ماهيان گرمابي و بومي در مركز تكثير شهرستان زهك

۱۳۹۲/۰۴/۱۲


ايرنا، حسن خمر : از نيمه دوم فروردين ماه سال جاري با شروع فصل گرما كه مناسب براي تكثير ماهيان گرمابي بود، كار تكثير ماهيان گرمابي با تلاش كارشناسان در مركز تكثير ماهيان بومي و گرمابي شهرستان زهك آغاز و در نيمه دوم خرداد ماه سال جاري با موفقيت به پايان رسيد.
وي اظهاركرد: از مجموع ۵/۳ ميليون لارو توليدي به همان ميزان بچه ماهي گرمابي و بومي توليد و در اختيار پرورش دهندگان و همچنين در منابع آبي و مستعد استان رهاسازي شد.
به گفته وي، لاروهاي توليدي از گونه هاي آمور به تعداد ۵/۹ ميليون، كپور معمولي ۴ ميليون، كپور نقره اي ۲/۲ ميليون و كپور سرگنده ۶ ميليون لارو و تعداد ۷/۱ ميليون لارو هم از گونه ماهي شيزوتراكس ( ماهي بومي منطقه ) در اواخر اسفند ماه سال ۹۱ استحصال شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، مديركل شيلات سيستان اضافه كرد: سال گذشته تعداد ۲/۳ ميليون بچه ماهي توليد شد كه توليد امسال نسبت به سال گذشته از رشد ۹ درصدي برخوردار شده استدیدگاه خود را بیان کنید