برگزاري كميته تخصصي ماهيان سردآبي كشور در سازمان شيلات ايران

برگزاري كميته تخصصي ماهيان سردآبي كشور در سازمان شيلات ايران

برگزاري كميته تخصصي ماهيان سردآبي كشور در سازمان شيلات ايران

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

برگزاري كميته تخصصي ماهيان سردآبي كشور در سازمان شيلات ايران

۱۳۹۲/۰۴/۱۳

برگزاري كميته تخصصي ماهيان سردآبي كشور در سازمان شيلات ايران
ايرنا: در اين نشست فوايد و كاربرد پروبيوتيك ها در صنعت آبزي پروري كشور مورد بحث و بررسي كارشناسان و مسئولان شيلات بخش هاي دولتي و غيردولتي قرار گرفت.
همچنين مقالاتي درباره كاربرد مخمرها در تغذيه آبزيان، كاربرد پروبيوتيك در ماهيان سردآبي از نظر فقهي نيز ارايه شددیدگاه خود را بیان کنید