نخستين گشت مطالعاتی دريايي سواحل جنوبي درياي خزر آغاز شد

نخستين گشت مطالعاتی دريايي سواحل جنوبي درياي خزر آغاز شد

نخستين گشت مطالعاتی دريايي سواحل جنوبي درياي خزر آغاز شد

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

نخستين گشت مطالعاتی دريايي سواحل جنوبي درياي خزر آغاز شد

//

 

بندر انزلي - نخستين گشت دريايي سواحل جنوبي درياي خزر با همكاري مديريت زمين‌شناسي دريايي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور و مركز علوم جوي و اقيانوسي سازمان هواشناسي آغاز به كار كرد

مسول گشت دريايي سواحل جنوبي درياي‌ خزر روز شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: گشت مذكور توسط شناور تحقيقاتي سازمان هواشناسي و كارشناسان گروه ژئوفيزيك مديريت زمين‌شناسي دريايي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور در حال انجام است.
' محمدرضا انساني ' درباره هدف از انجام گشت دريايي سواحل جنوبي درياي‌خزر بيان داشت: مطالعات دريايي به‌منظور بررسي وضعيت زمين‌شناسي بستر دريا و چينه‌نگاري لرزه­اي رسوبات درياي خزر، در محدوده­اي به وسعت يك هزار كيلومتر مربع و 500 متر عمق در فاصله بندرانزلي تا ساحل شرقي دلتاي سفيدرود انجام مي­شود.
وي در ادامه افزود: شبكه برداشت­هاي لرزه­نگاري حدود 700 كيلومتر خطي است كه با استفاده از دستگاه لرزه­نگاري كم عمق و با قدرت تفكيك بالا انجام مي‌شود.
مسوول گشت دريايي سواحل جنوبي درياي‌خزر يادآور شد: در اين گشت دريايي، اطلاعات شاخصه هاي فيزيكي آب نيز در اعماق مختلف دريا تا عمق 500 متر به‌وسيله دستگاه
CTD، به همت كارشناسان سازمان هواشناسي استان گيلان برداشت و پردازش خواهد شد.
به گفته انساني : با انجام گشت دريايي در سواحل جنوبي درياي خزر كارشناسان موفق به شناسايي مسير خط انتقال فيبر نوري، نفت، آب ‌و...، تعيين گسل‌هاي فعال، اشكال بستر و تحليل عوامل موثر بر ژئومورفولوژي بستر دريا،‌ شناسايي وضعيت و ساختارهاي زمين‌شناسي بستر و زيربستر دريا، شناسايي ناپيوستگي­ها و وضعيت چينه­شناسي رسوبات زير بستر و همچنين ارتقاي دانش ژئوفيزيك دريايي در ايران خواهند شد.
به گزارش ايرنا، گشت دريايي سواحل جنوبي درياي خزر به همت كارشناسان مديريت زمين‌شناسي دريايي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور و با همكاري سازمان­هاي هواشناسي و شيلات و مركز پژوهش­هاي زمين­شناسي و اكتشافي گيلان تا پايان امسال ادامه خواهد داشتدیدگاه خود را بیان کنید