غفلت مسئولان از ظرفیت ارزآوری میگوی ایرانی

غفلت مسئولان از ظرفیت ارزآوری میگوی ایرانی

غفلت مسئولان از ظرفیت ارزآوری میگوی ایرانی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

غفلت مسئولان از ظرفیت ارزآوری میگوی ایرانی

۱۳۹۲/۰۴/۱۵


موسوی درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، بابیان اینکه میگوبه عنوان زیرمجموعه ای از صنعت دریا می تواند موجب توسعه بخش صادرات غیرنفتی کشورشود، گفت: دراستان های خوزستان، گلستان، بوشهر و هرمزگان پرورش میگو صورت می گیرد به طوری که سالانه 15 هزار تن میگو در کشور نیز تولید می شود.
نماینده مردم اهوازوباوی درمجلس شورای اسلامی، با تأکید براینکه یکی از ارزان ترین پروتئین های مصرفی کشوربه ویژه درفصل گرما میگو است، تصریح کرد: سرانه مصرف آبزیان درکشور بسیارپایین وفقط ۵ تا ۶ کیلوگرم است که ازاین میزان اندک متأسفانه کمتراز یک گرم به مصرف میگو درزنجیره غذایی خانواده ها اختصاص داده شده است.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد ازعملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات کشور،افزود: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات یک برنامه خاص ومدونی درجهت توزیع صحیح و یکنواخت میگو درسراسرکشور ایجاد نکرده است به طوری که دسترسی شهرهای بزرگ و ساحلی به میگو بسیاربیشترازسایرنقاط کشوراست.
موسوی، با تأکید براینکه علاوه برتوزیع غیریکنواخت میگو متأسفانه فرهنگ سازی مناسبی هم برای مصرف این محصول درکشورانجام نشده است، اظهارداشت: جامعه بیشتر فرهنگ مصرف گوشت مرغ و گوسفند را دارد به طوری که تا به امروز بسیاری ازروستاییان برای یک بارهم از میگو درسبدغذایی خود استفاده نکرده اند.
وی،با انتقاد ازعملکرد ضعیف وزارت بهداشت و درمان، ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان موظف به آموزش فرهنگ تغذیه به مردم است که متأسفانه به علت عملکرد ضعیف این وزارتخانه شاهد مصرف اندک میگو درسبدغذایی خانوارها هستیم.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براینکه استقبال مردم کشورمان درمصرف میگو بسیارکمترازکشورهای جنوب شرق آسیا است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تا به امروز فرهنگ سازی مناسبی درجهت مصرف میگو درجامعه انجام نشده است حداقل مسئولان دولتی در توسعه صادرات این محصول یک سرمایه گذاری جدی و مدونی صورت دهند.
عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،با اشاره به اینکه حجم زیادی ازمیگوتولیدی کشوربه صورت بسته بندی به کشورهای جنوب شرق آسیا،عراق و امارات صادرمی شود، گفت: با توجه به حجم زیاد این محصول درکشورضرورت دارد علاوه برکشورهای جنوب شرق آسیا صادرات میگوبه کشورهای شمال شرق ازجمله ترکیه وسایرمناطق آزاد صورت گیرد تا بتوانیم ارزآوری خوبی در این زمینه برای کشورداشته باشیمدیدگاه خود را بیان کنید