ضعف صنایع تبدیلی علت کاهش استحصال مروارید سیاه خزر

ضعف صنایع تبدیلی علت کاهش استحصال مروارید سیاه خزر

ضعف صنایع تبدیلی علت کاهش استحصال مروارید سیاه خزر

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

ضعف صنایع تبدیلی علت کاهش استحصال مروارید سیاه خزر

۱۳۹۲/۰۴/۱۷

ضعف صنایع تبدیلی علت کاهش استحصال مروارید سیاه خزر
فیاضی درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه خاویار به عنوان نمونه ای ازصنایع تبدیلی می تواند موجب توسعه صادرات غیرنفتی کشورشود، گفت: استان مازندران و گیلان به علت داشتن ماهی های خاویاری در دریای خزرازموقعیت مناسبی برای استحصال خاویار برخورداراست.
نماینده مردم نورو محمود آباد درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد ازعملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی درخصوص استحصال خاویار، تصریح کرد: متأسفانه درکشورتکنولوژی مناسبی برای استحصال خاویار طراحی نشده به طوری که کشورهای همسایه نسبت به ایران موفق ترعمل کرده اند که این مهم منجربه کاهش تولید خاویار در کشورشده است.
این نماینده مردم درمجلس نهم، بابیان اینکه متأسفانه صنایع تبدیلی درخصوص استحصال خاویاردرکشوربه ویژه استان مازندران وجود ندارد، ادامه داد: متأسفانه تا به امروزصنایع تبدیلی کشورمعطوف به بخش کشاورزی آن هم فقط شلتوک برنج بوده است ودربخش صنایع تبدیلی دریا و فرآورده های دریایی اقدامات مؤثروجدی تا کنون ازسوی مسئولان دولتی صورت نگرفته است.
فیاضی،با انتقاد ازاینکه متأسفانه هنوزسیستم صیادی کشوربه صورت سنتی است، اظهار داشت: فقط درنقاط محدودی از بندرانزلی و مازندران صید ماهی به شیوه صنعتی انجام می شود که متأسفانه تا به امروزعملکرد مؤثری از سوی سازمان شیلات کشوروجهاد کشاورزی به منزله توسعه سیستم صیادی صنعتی مشاهده نشده است.
وی، با یادآوری اینکه زمانی ایران نخستین تولید کننده خاویاردرجهان بوده است، تصریح کرد: متأسفانه عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش استحصال خاویارشده که این مهم علاوه برکاهش تأمین نیاز داخلی وکاهش سرانه مصرف خاویار در کشورمنجربه کاهش صادرات این محصول ارزشمند هم شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نبود برنامه ریزی صحیح مسئولان را مشکل اصلی درصنعت شیلات کشوردانست و گفت: دولت آینده در توسعه صنایع تبدیلی با درنظر گرفتن تسهیلاتی برای بخش خصوصی باید اقدامات مؤثروجدی انجام دهد که این صنعت ارزشمند علاوه بردرآمدزایی منجربه اشتغال زایی پایداردرکشورهم شوددیدگاه خود را بیان کنید