رهاسازي بيش از 2 ميليون قطعه بچه ماهي در آبهاي خوزستان

رهاسازي بيش از 2 ميليون قطعه بچه ماهي در آبهاي خوزستان

رهاسازي بيش از 2 ميليون قطعه بچه ماهي در آبهاي خوزستان

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

رهاسازي بيش از 2 ميليون قطعه بچه ماهي در آبهاي خوزستان

۱۳۹۲/۰۴/۱۷

رهاسازي بيش از 2 ميليون قطعه بچه ماهي در آبهاي خوزستان
واحد مرکزی خبر:2میلیون و 300 هزار قطعه بچه ماهی امروز در منابع آبی خوزستان رهاسازی شد.
مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه این تعداد بچه ماهی از گونه های بومی استان از جمله بنی، گطان، عنزه و برزم است گفت : این بچه ماهی ها در تالاب های استان از جمله تالاب بین المللی شادگان ، هور العظیم و عطیش رها سازی شده است .
آقای مغینمی افزود: رها سازی بچه ماهی در منابع آبهای داخلی استان بمنظور حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان و تداوم اشتغال صیادان استان، همه ساله توسط شیلات خوزستان انجام می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از 20 میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی ازگونه‌های کپور ماهیان و گونه‌های بومی خوزستان در منابع آبهای داخلی و پشت سدهای استان رهاسازی شود.
پارسال 28 میلیون قطعه بچه ماهی از گونه‌های کپور و بومی خوزستان در آبهای داخلی استان رهاسازی شددیدگاه خود را بیان کنید