پرورش ماهی در سیستم مداربسته نقش مهمی در تولید محصولات ارگانیك باغی دارد

پرورش ماهی در سیستم مداربسته نقش مهمی در تولید محصولات ارگانیك باغی دارد

پرورش ماهی در سیستم مداربسته نقش مهمی در تولید محصولات ارگانیك باغی دارد

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

پرورش ماهی در سیستم مداربسته نقش مهمی در تولید محصولات ارگانیك باغی دارد

۱۳۹۲/۰۴/۱۷

 
خبرنگاران زنجان ،مديركل امور شيلات و آبزيان استان زنجان گفت : با توجه به اين كه اين پساب حاوي فسفر و نيتروژن غني شده مي باشد نقش بسزايي در ارتقا كيفيت و كميت محصولات گلخانه اي دارد.
بوراني افزود: همچنين اين مهم صرفه جويي در مصرف كود شيميايي و سموم در توليد محصولات گلخانه اي را به همراه دارد.
وي تاكيد كرد: طبق بررسي هاي انجام شده به ازاي هر تن غذاي داده شده به ماهي ۳۰۰ كيلوگرم در مصرف كودشيميايي كشاورزان صرفه مي شود.
مديركل امور شيلات و آبزيان استان زنجان ،سيستم مداربسته را روشي عنوان كرد كه در آن آب پس از اينكه وارد استخر پرورش ماهي شد، پس از خروج از استخر، اصل تصفيه از جمله حذف فضولات جامد ازطريق فيلتر مكانيكي ، حذف فضولات محلول از طريق باكتري هايي كه در سيستم وجود دارد بيوفيلتر و فيلتر چكه اي حذف دي اكسيدكربن انجام مي شود.
صيادبوراني ادامه داد: پس از اين فرايند ضدعفوني، از طريق سيستم اشعه ماورا بنفش و يا اوزون انجام شده و سپس با افزودن اكسيژن خالص به آب تصفيه شده و وارد استخر هاي پرورش ماهي مي شود.

وي از مزاياي سيستم مداربسته را كمترين نياز به آب با يك ليتر در ثانيه آب ورودي، مي توان ۵۵ تن در سال ماهي توليد كرد، نياز به فضاي اندك در ۹۰۰ مترمربع ۵۵ تن توليد انجام مي شود و سيستم از لحاظ قرنطينه و ايمني بالا بوده كه مي توان گونه هاي مختلف ماهي را در اين سيستم توليد كرد.
مديركل امور شيلات و آبزيان استان زنجان خاطر نشاان كرد: در سيستم مداربسته توليد در همه فصول سال انجام پذير است و سرما و گرما تاثيري در فرايند توليد ندارد و در مصرف آب هاي زيرزميني نيز صرفه جويي مي شوددیدگاه خود را بیان کنید