سرمايه گذاري ايدرو در طرح توليد آنزيم هاي خوراك دام، طيور و آبزيان

سرمايه گذاري ايدرو در طرح توليد آنزيم هاي خوراك دام، طيور و آبزيان

سرمايه گذاري ايدرو در طرح توليد آنزيم هاي خوراك دام، طيور و آبزيان

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

سرمايه گذاري ايدرو در طرح توليد آنزيم هاي خوراك دام، طيور و آبزيان

۱۳۹۲/۰۴/۱۷


افکارنیوز، هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۶ خرداد امسال بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) الحاقي به بند الف ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي تصويب كرد كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به سرمايه گذاري در طرح توليد آنزيم هاي خوراك دام، طيور و آبزيان تا سقف ۴۹ درصد با بخش غيردولتي مشاركت كند.

بر اين اساس ايدرو مجاز است به ميزان ۲۵۶ ميليارد و ۳۸۱ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال با بخش غير دواتي در چهارچوب اساسنامه و مقررات خود در فعاليت هاي گروه يك ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در اين طرح مشاركت كند.

محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور مصوبه هيات وزيران درباره سرمايه گذاري ايدرو در طرح توليد آنزيم هاي خوراك دام، طيور و آبزيان را براي اجرا ابلاغ كرددیدگاه خود را بیان کنید