افزایش شاخص های آلاینده آب در رودخانه های استان اهواز

افزایش شاخص های آلاینده آب در رودخانه های استان اهواز

افزایش شاخص های آلاینده آب در رودخانه های استان اهواز

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

افزایش شاخص های آلاینده آب در رودخانه های استان اهواز

//

عضو هيات مديره نظام صنفي کشاورزي اهواز : شاخص هاي آلاينده آب همانندEC، شوري وPH  در رودخانه هاي استان به شدت افزايش يافته است.
فرزاد زاهدي فر در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه کاهش دبي آب رودخانه هاي استان و وجود پارامتر هاي منفي آب در توليد و پرورش ماهي تاثير بدي در رشد ماهي ها داشته است.
وي با اشاره به پرورش ماهيان گرم آبي در حوضچه هاي آب شيرين، خاطرنشان کرد: اين ماهي ها نمي توانند در چنين شرايطي رشد کنند و حتي اگر قادر به تحمل اين ميزان آلودگي باشند رشدي با صرفه  اقتصادي نخواهند داشت.
عضو هيات مديره نظام صنفي کشاورزي اهواز يادآور شد: در صورتي که سازمان آب و برق به دنبال ايجاد يک دبي، متناسب با وضعيت رودخانه کارون نباشد، مشکلات فراواني براي پرورش دهندگان ماهي در استان به وجود خواهد آمد.
زاهدي فر با بيان اين که دبي رودخانه کارون بايد به لحاظ کيفي کنترل شود، گفت: اگر آزادسازي حجم آب در رودخانه هاي استان متناسب با نياز واقعي کشاورزان و پرورش دهندگان باشد، تمام مشکلات موجود حل خواهد شد، اما متاسفانه دلايل عدم انجام اين کار مشخص نيست.
وي با اشاره به اين که اکسيژن از شاخص هاي اساسي در رشد و حيات آبزيان به شمار مي آيد، خاطرنشان کرد: وقتي پارامترهاي آلاينده آب مانند EC و شوري افزايش يابد، ميزان اکسيژن محلول در آب کمتر مي شود و اين امر مشکلاتي را در رشد ماهي ها ايجاد خواهد کرد.
عضو هيات مديره نظام صنفي کشاورزي اهواز گفت: وجود گرماي شديد و شرجي هوا از ديگر عوامل در ايجاد تلفات ماهي در خوزستان است که اين امر انتظارات پرورش دهندگان ماهي را در پيگيري مسوولان افزايش مي دهد.
زاهدي فر در مورد پرداخت يارانه به بخش پرورش ماهي گفت: متاسفانه با وجود نظر مثبت دولت در ايجاد عدالت در کل جامعه، اما تاکنون هيچ گونه يارانه اي به پرورش دهندگان ماهي پرداخت نشده است. توليدکنندگان کشاورزي نيز همانند ساير مردم انتظار حمايت دولت از طريق پرداخت يارانه ها را دارند، زيرا آن ها قشر آسيب پذيري هستند و تنها با حمايت مي توانند به کار خود ادامه بدهند.
عضو هيات مديره نظام صنفي کشاورزي اهواز با اشاره به اين که در تمام دنيا اين حمايت از کشاورزان انجام مي شود، يادآور شد: فعالان اين بخش در خوزستان با توجه به وجود محدوديت هاي موجود انتظارات بيشتري دارند که اين خواسته ها به هيچ عنوان غيرمعقول نيست.
وي خاطرنشان کرد: قبض هاي برق و آب پرورش دهندگان ماهي استان بسيار بالاست و بر روند توليد اثرگذار بوده است. با نبود يارانه  دولت، در حال حاضر درآمدهاي پروژه دهندگان جوا بگوي هزينه هاي آن ها نيست و اگر قرار باشد اين روند ادامه داشته باشد مطمئنا اين فعالان نمي توانند به کار خود ادامه دهنددیدگاه خود را بیان کنید