صدور تاس ماهیان زنده فقط با منشاء پرورشی امکان دارد

صدور تاس ماهیان زنده فقط با منشاء پرورشی امکان دارد

صدور تاس ماهیان زنده فقط با منشاء پرورشی امکان دارد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صدور تاس ماهیان زنده فقط با منشاء پرورشی امکان دارد

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

صدور تاس ماهیان زنده فقط با منشاء پرورشی امکان دارد
خبرگزاری فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، حسن علیدوستی مدیر کل دفتر صادرات در نامه‌ای به ناظران گمرکات استانها و مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل آورده است: پیرو بخشنامه شماره 172322/480/71/293 مورخ 29 آبان 90 موضوع فرم گواهی سایتس (معاهده حمایت از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض) برای صادرات تاس ماهیان ( خاویار ، گوشت ، چرم، پوست و ماهیان خاویاری، به پیوست تصویر نامه شماره 2102169/92 مورخ 8 تیر ماه 92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره 9412/د م مورخ 28 خرداد 92 معاونت آبزی پروری و مسئول اجرای سایتس در امور ماهیان خاویاری سازمان شیلات ایران به همراه دو برگ ضوابط و راهنمای صدور تاس ماهیان پرورشی زنده بر اساس مقررات CITES ارسال و اعلام می‌دارد: صدور تاس ماهیان پرورشی به صورت زنده فقط برای ماهیان با منشا پرورشی با رعایت ضوابط مندرج در راهنمای پیوستی مجاز است.
مقتضی است دستور فرمائید مراتب به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادراتدیدگاه خود را بیان کنید