واحدهاي غيرمجاز پرورش آبزيان حاشيه رودخانه گرگرشوشتر ساماندهي مي شود

واحدهاي غيرمجاز پرورش آبزيان حاشيه رودخانه گرگرشوشتر ساماندهي مي شود

واحدهاي غيرمجاز پرورش آبزيان حاشيه رودخانه گرگرشوشتر ساماندهي مي شود

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

واحدهاي غيرمجاز پرورش آبزيان حاشيه رودخانه گرگرشوشتر ساماندهي مي شود

۱۳۹۲/۰۴/۱۹


مغينمي سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: مطالعات طرح سامان دهي واحدهاي غير مجاز پرورش ماهي در طول ۷۰ كيلومتر از رودخانه گرگر به تصويب رسيده و بزودي اجرايي مي شود.
وي گفت: اين تعداد واحد، در بخش هاي بالا دست و مياني حاشيه رودخانه گرگر مشغول فعاليت هستند.
مديركل شيلات خوزستان افزود: با وجودي كه پساب هاي اين واحدها به رودخانه گرگر و در نهايت به كارون وارد مي شود، آمار ها حاكي از آن است كه پساب آنها، تاثيري بر ميزان افزايش اي سي (شوري) رودخانه گرگر نداشته و براي منطقه بحران زا نبوده است.
وي گفت: تنها در منطقه سيد حسن، به دليل نوع بافت خاك و اينكه زه آب هاي برخي واحدهاي موجود در منطقه از روي لايه نمكي عبور مي كند، پساب اين واحدها با شستن نمك موجود در زمين ها به صورت غير مستقيم باعث بالا رفتن ميزان شوري آب در اين منطقه مي شود.
مديركل شيلات خوزستان اظهاركرد:با اجراي طرح سامان دهي پساب واحدهاي پرورش آبزيان در منطقه گرگر، ديگر هيچ گونه زه آبي وارد رودخانه نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه طرح سامان دهي اين واحدها به ۳۰۰ ميليارد ريال نياز دارد گفت: مقرر شده تعاوني ها و شركت هاي پرورش آبزيان در منطقه اين اعتبار را تامين كنند.
آلودگي رودخانه كارون كه بخشي از آن ناشي از آلاينده هاي واحدها و صنايع مستقر در منطقه است، منجر به افزايش شوري آب بويژه در پايين دست خوزستان شده است.
رودخانه گرگر در شمال خوزستان به رودخانه كارون مي ريزددیدگاه خود را بیان کنید