210 تن ماهی گرمابی و سردابی در خراسان جنوبی تولید شد

210 تن ماهی گرمابی و سردابی در خراسان جنوبی تولید شد

210 تن ماهی گرمابی و سردابی در خراسان جنوبی تولید شد

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

210 تن ماهی گرمابی و سردابی در خراسان جنوبی تولید شد

۱۳۹۲/۰۴/۲۰

210 تن ماهی گرمابی و سردابی در خراسان جنوبی تولید شد
گلکاری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در سه ماهه امسال 80 هزار قطعه ماهی تزئینی در استخرهای ماهی این استان تولید شده است.
وی تعداد استخرهای دو منظوره احداث شده در استان را 350 باب عنوان کرد و بیان داشت: همچنین 500 باب استخر دو منظوره ماهی از محل طرح توسعه کشاورزی در حال احداث است.
گلکاری اعتبار هزینه شده برای استخرهای دو منظوره را 100 میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیر امور شیلات خراسان جنوبی به جایگاه استان در احداث استخرهای دو منظوره در سطح کشور اشاره کرد و افزود: این استان در زمینه احداث استخرها مقام اول را در بین استانهای کشور برخوردار است.
گلکاری کسب درآمد مضاعف برای کشاورزان، ایجاد اشتغال، تولید پروتئین، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، بهره وری بهینه از منابع آبی استان و استفاده دو منظوره از منابع و کاهش مصرف کودهای شیمیایی از مزایای احداث استخرهای دو منظوره استدیدگاه خود را بیان کنید