صید 357 هزار و 140 کیلوگرم انواع ماهی در فصل صید سالجاری در استان گلستان

صید 357 هزار و 140 کیلوگرم انواع ماهی در فصل صید سالجاری در استان گلستان

صید 357 هزار و 140 کیلوگرم انواع ماهی در فصل صید سالجاری در استان گلستان

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

صید 357 هزار و 140 کیلوگرم انواع ماهی در فصل صید سالجاری در استان گلستان

۱۳۹۲/۰۴/۲۰


باشگاه خبرنگاران گرگان محسن یحیایی گفت:فصل صید از 20 مهر 91 آغاز و تا 23 فروردین 92 ادامه داشته است.
وی گفت: در حال حاضر از 21 تعاونی صید پره استان، تعداد 18 تعاونی صیادی فعال می باشد.
یحیایی افزود: از تعداد یک هزار و 420 نفر صیاد پره استان، تعداد یک هزار و 311 نفر در این 18 تعاونی مشغول به فعالیت می باشند و سرانه صید هر صیاد 272 کیلوگرم بوده است.
معاون صید و صیادی اداره کل شیلات گلستان گفت: در فصل صید سالجاری به میزان 60 هزار و 946 کیلوگرم ماهی سفید، 239 هزار و 702 کیلوگرم ماهی کفال، 48 هزار و 26 کیلوگرم انواع دیگر ماهیان توسط صیادان پره استان صید شده است.
یحیایی با بیان اینکه در این مدت صید انواع گونه های ماهی کاهش 21 درصدی داشته است، افزود: ماهی سفید 51 درصد، ماهی کفال 16 درصد و سایر گونه ها 49 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و صید ماهی کپور 70 درصد و ماهی کلمه 81 درصد افزایش داشته است.
وی افزایش بی سابقه فعالیت صیادان غیرمجاز، سرد بودن آب دریا و نامناسب بودن شرایط جوی جهت عملیات پره کشی را از عمده دلایل کاهش صید برشمرد و افزود: استفاده از آلات و ادوات غیراستاندارد توسط صیادان غیرمجاز، برداشت بیش از حد ظرفیت از ذخایر ماهیان استخوانی، استقرار آلات و ادوات صید غیرمجاز در فواصل دور از ساحل توسط صیادان غیرمجاز از جمله عوامل کاهش صید می باشد.
معاون صید و صیادی اداره کل شیلات گلستان با اشاره به تعداد کل تعاونی های فعال صید پره گفت: تعداد 18 تعاونی صید پره در استان فعال می باشد و سرانه صید هر تعاونی 19 هزار و 841 کیلوگرم ماهی بوده استدیدگاه خود را بیان کنید