رهاسازي 40 ميليون قطعه ماهي استخواني در درياي خزر

رهاسازي 40 ميليون قطعه ماهي استخواني در درياي خزر

رهاسازي 40 ميليون قطعه ماهي استخواني در درياي خزر

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

رهاسازي 40 ميليون قطعه ماهي استخواني در درياي خزر

۱۳۹۲/۰۴/۲۰


واحد مرکزی خبر:40 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی از گلستان در دریای خـزر رها شدند.
مدیر کل شیلات گلستان گفت: این بچه ماهیان 2 گرمی برای بازسازی و حفظ ذخایر این ماهیان در رودخانه های منتهی به دریا رها شدند تا در خزر پرورش یابند.
پاسندی افزود: این بچه ماهیان رها شده تا 4 سال آینده در سبد غذایی خانوارها جای گیرند.
وی گفت: این تعداد بچه ماهی از هفت هزار مولد در استخرهای دو مرکز در استان گلستان تولید و بزرگ شده اند.
مدیر کل شیلات گلستان افزود: این ماهیان از نوع کپور ، سفید و کلمه ( به ضم کاف ، سکون لام ) است.
رها سازی این بچه ماهیان حدود 20 روز طول کشید.
پاسندی افزود: امسال بیشتر این بچه ماهیان تولید شده از گونه کپور است.
او بازار پسند بودن این گونه ماهی در گلستان را عامل تولید بیشتر این گونه ماهی دانست.
صید ماهیان استخوانی از دریای خزر از 20 فروردین هر سال تا نیمه مهـر به علت تخم ریزی ماهیان ممنوع است.
گلستان 110 کیلومتر نوارساحلی با خزر دارددیدگاه خود را بیان کنید