ميزان شوري آب رودخانه كارون كاهش يافته است

ميزان شوري آب رودخانه كارون كاهش يافته است

ميزان شوري آب رودخانه كارون كاهش يافته است

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

ميزان شوري آب رودخانه كارون كاهش يافته است

۱۳۹۲/۰۴/۲۱


آملا زاده در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس آمار هاي ارايه شده ۱۹تيرماه جاري ميزان اي سي آب در بهمنشير به ۴ هزار و ۵۰۰ ميكروموس رسيده كه اين ميزان در هفته گذشته تا ۶ هزار ميكروموس افزايش يافته بود.
وي اظهار داشت: البته اين ميزان اي سي در پايين دست راضي كننده نيست ،اما كاهش حداقل ۲ هزار ميكروموس اي سي آب كارون كمك بسياري به بهتر شدن كيفيت آب رودخانه داشته است.
مدير كل حوادث غير مترقبه استاندراي خوزستان يكي از علل اصلي كاهش اي سي رودخانه كارون را افزايش دبي اين رودخانه عنوان كرد كه اين امر نيز در نتيجه آزادسازي آب سد هاي گتوند و دز حاصل شده است .
آملازاده اظهار داشت: در هفته جاري نيز واحدهاي نيشكر و همچنين كشاورزان در پايين دست اهواز همكار ي هاي خوبي را در كاهش برداشت آب از رودخانه داشته اند و بهتر است تا پايان تابستان سال جاري برداشت هاي آب در پايين دست شهر اهواز مديريت شود.
مدير كل حوادث غير مترقبه استاندراي خوزستان ادامه داد: در سال جاري با توجه به بارندگي هاي خوبي كه در استان خوزستان داشتم و موجب بالا رفتن ميزان ذخاير سد هاي استان شد ، اين انتظار وجود داشت كه كيفيت آب شرب در مناطق پايين دست استان بهتر شود.
آملازاده افزود: با توجه به وعده هايي كه در ابتداي سال در خصوص افزايش كشت برنج به توجه به بالا رفتن قيمت اين محصول به كشاورزان متضرر از بارندگي هاي ابتداي سال جاري داده شد، با افزايش كشت برنج در جنوب استان خوزستان ، برداشت هاي بي رويه آب موجب افزايش اي سي كارون شد.
وي بيان داشت:در انتهاي رودخانه كارون به سمت شهرستان آبادان نيز بحث جز و مد از يك ماه قبل تاكنون با عنوان مد بزرگ موجب شد با پيش روي آب خليج به رودخانه، اي سي كارون را به شدت افزايش دهد.
وي بيان داشت:افزايش اي سي سد گتوند تا يك هزار و۹۰۰ ميكروموس نيز موجب افزايش شوري آب رودخانه كارون شد كه در هفته گذشته مديران اين سد همكاري نسبتاً خوبي را در كاهش ميزان اي سي خروجي سد تا يك هزار و ۲۰۰ ميكروموس داشته اند.
مدير كل حوادث غير مترقبه استاندراي خوزستان گفت: از سوي ديگر آبي كه از سد دز براي تعديل اي سي آب كارون رهاسازي مي شد به دليل بالا بودن اي سي نه تنها مشكلي را حل نمي كرد بلكه در بالا دست بند قير كه محل اتصال دو رودخانه كارون و دز است، اي سي را به شدت افزايش مي داد.
آملازاده افزود: در اين بين تمهيداتي انديشيده شد تا شركت هاي كشت و صنعت نيشكر در بالادست مانند كارون و امام خميني (ره )برداشت آب را كاهش داده و از ورود زه آب هاي اين واحدها به رودخانه كارون جلوگيري شود كه خوشبختانه همكار ي هاي خوبي در اين زمينه انجام شده اشت .
وي بيان داشت: همچنين واحدهاي پرورش آبزيان در محدوده رودخانه كارون نيز در كاهش برداشت آب از رودخانه همكاري داشته اند.
مدير كل حوادث غير مترقبه استاندراي خوزستان با اشاره به اينكه در يك ماهه گذشته شادگان بيشترين مشكل را در بخش تامين آب شرب با كيفيت داشته است اظهار داشت: از مقطع اهواز به پايين دست مشكلات بسياري در بخش افزايش اي سي كارون وجود داشت كه شهر شادگان به دليل اينكه آب مورد نياز اين شهر و روستاهاي آن از تاسيسات دارخوين تامين مي شود بيشترين خسارات را متحمل شد.
آملازاده بيان داشت: در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد از آب شرب مورد نياز شهرستان آبادان از طريق طرح آبرساني غدير تامين مي شود و آّب شرب مورد نياز شهرستان خرمشهر به غير از چند روستا نيز از همين طرح تامين مي شود.
آملازاده به پروژه طرح بزرگ آبرساني غدير اشاره كرد و بيان داشت: در صورتي كه اعتبارات لازم براي اتمام پروژه غدير تامين مي شد اين طرح مي توانست مشكل تامين آب شرب بسياري از شهر هاي استان را حل كند.
گفتني است ؛عليرضا رضانيا ،مدير عامل سازمان آب و برق استان خوزستان در گفتگويي اعلام داشت ،براي بهبود وضعيت آب كارون ،ميزان خروجي سد گتوند از ۳۲۰ متر مكعب در روز به ۴۰۰متر مكعب رسيده و ورود آب از سد دز نيز از ۱۵۵ متر مكعب به ۲۰۰متر مكعب افزايش يافته است.
وي پيش بيني كرده است كه امكان دارد در آينده به لحاظ اين آزادسازي و كاهش مخازن سد ها مشكلاتي دراستان در زمينه كمبود آب به وجود بيايد.
همچنين روز گذشته (چهارشنبه) با توجه به ضرورت بهبود كميت و كيفيت توليد و توزيع آب در بخش شهري و روستايي در شهرستان آبادان جلسه اي به حضور فرماندار ويژه شهرستان آبادان و مديران اجرايي شهرستان و نمايندگان مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شده است.
بهرام ايلخاص زاده در اين نشست پس از بررسي موضوعات مرتبط با توجه به تغييرات مطلوبي كه در كيفيت آب در روزهاي گذشته ايجاد شده است ، اعلام داشت: مقرر شده امروز پنج شنبه با حضور مديران استاني جلسه اي براي پيگيري هر چه بيشتر افزايش كيفيت آب برگزار گردددیدگاه خود را بیان کنید