رها سازي 85 ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري در رودخانه هاي مازندران

رها سازي 85 ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري در رودخانه هاي مازندران

رها سازي 85 ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري در رودخانه هاي مازندران

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

رها سازي 85 ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري در رودخانه هاي مازندران

۱۳۹۲/۰۴/۲۳

رها سازي 85 ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري در رودخانه هاي مازندران
واحد مرکزی خبر :85 میلیون قطعه بچه ماهیان استخوانی و خاویاری تا امروز در رودخانه های منتهی به دریای خزر رهاسازی شده است .
رهاسازی این بچه ماهیان که از اوایل خرداد ماه آغاز شده است تا پایان آبان ماه ادامه دارد .
حجت سعیدی مدیرکل شیلات گیلان پیش بینی کرد این تعداد تا پایان رهاسازی به 150میلیون قطعه افزایش یابد .
ماهی سفید ، سوف ، کولی ، کولمه و ماهی خاویاری از بچه ماهیان رها شده در رودخانه های منتهی به دریای خزر است .
گیلان 20مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی دارد که 17مرکز آن خصوصی و3 مرکز آن دولتی استدیدگاه خود را بیان کنید