تدوین پیش نویس سند توسعه صنایع دریایی در معاونت علمی ریاست جمهوری

تدوین پیش نویس سند توسعه صنایع دریایی در معاونت علمی ریاست جمهوری

تدوین پیش نویس سند توسعه صنایع دریایی در معاونت علمی ریاست جمهوری

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

تدوین پیش نویس سند توسعه صنایع دریایی در معاونت علمی ریاست جمهوری

۱۳۹۲/۰۴/۲۳


خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی خیام نکویی با اشاره به اهمیت حوزه صنایع دریایی، گفت: از آنجایی که تاکنون به اندازه کافی به این حوزه توجه نشده است اين موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و تدوين پيش ‌نويس سند ملی توسعه صنايع دريايی از سوی شورا به معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور محول شد.
معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اظهار داشت: اين سند در مدت سه ماه با استفاده از توان کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در کشور تهیه شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.
وی از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها به عنوان یک ضرورت برای تدوین اسناد ملی یاد کرد و یادآور شد: در کمیته‌های مختلف که به این منظور تشکیل شده نیز باید کلیه ذینفع‌ها و نهادهای درگیر در این موضوع باید گردهم آیند تا سندی جامع تدوین شود.
در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی تدوین سند ملی توسعه صنایع دریایی دکتر سیف دبیرکانون هماهنگي دانش و صنعت صنايع دريايي، فرآيند و الزامات تدوین سند ملی توسعه صنایع دریایی را ارایه کرد و به بیان شرح وظايف کمیته‌های اقیانوس‌ شناسی و علوم دریایی، تولیدکنندگان مواد و تجهیزات، ساخت شناور، ساخت سازه های ساحلی و فرا ساحلی، حمل و نقل و خدمات دریایی و بندری، معادن و ذخایر دریایی، شیلات و آبزیان، گردشگری دریایی، محیط زیست، ایمنی و استانداردسازی، آموزش و تحقیقات و صنایع نظامی برای تدوین اسناد پشتیبان پرداختدیدگاه خود را بیان کنید