هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

پنج‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
Thursday, September 24, 2020

هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

//

 

صید میگو در هزار و430 کیلومترمربع از صیدگاههای هرمزگان آغاز شد

باشگاه خبرنگاران؛ محبی معاون صیدو بنادر شیلات هرمزگان زمان مجاز برای صید میگورا 35 روز بیان کرد و افزود: 2 هزار و 300 صیاد هرمزگانی با 200 فروند لنج ،مجاز به صیدمیگو در محدوده آبهای شهرستان سیریک در شرق استان  تا تولا در قشم در جنوب غربی  هرمزگان هستند .

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات هرمزگان پیش بینی کرد، صیادان این استان امسال حدود هزار و 480 تن میگوی موزی وسر تیز صید کنند.

 پارسال هزار تن میگو از آبهای هرمزگان صید شد.

استان هرمزگان با هزار و430 کیلومترمربع ساحل و 22 بندرصیادی مقام نخست صید آبزیان را در کشور دارددیدگاه خود را بیان کنید