هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

هرمزگان رتبه نخست صید میگو در کشور

//

 

صید میگو در هزار و430 کیلومترمربع از صیدگاههای هرمزگان آغاز شد

باشگاه خبرنگاران؛ محبی معاون صیدو بنادر شیلات هرمزگان زمان مجاز برای صید میگورا 35 روز بیان کرد و افزود: 2 هزار و 300 صیاد هرمزگانی با 200 فروند لنج ،مجاز به صیدمیگو در محدوده آبهای شهرستان سیریک در شرق استان  تا تولا در قشم در جنوب غربی  هرمزگان هستند .

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات هرمزگان پیش بینی کرد، صیادان این استان امسال حدود هزار و 480 تن میگوی موزی وسر تیز صید کنند.

 پارسال هزار تن میگو از آبهای هرمزگان صید شد.

استان هرمزگان با هزار و430 کیلومترمربع ساحل و 22 بندرصیادی مقام نخست صید آبزیان را در کشور دارددیدگاه خود را بیان کنید