خشكسالي، حيات تالاب هاي استان بوشهر را با خطر روبه رو كرده است

خشكسالي، حيات تالاب هاي استان بوشهر را با خطر روبه رو كرده است

خشكسالي، حيات تالاب هاي استان بوشهر را با خطر روبه رو كرده است

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

خشكسالي، حيات تالاب هاي استان بوشهر را با خطر روبه رو كرده است

۱۳۹۲/۰۴/۳۰


معين روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: منطقه حفاظت شده حله با مساحت ۴۴هزارو۷۸۳ هكتار از تلاقي رودخانه هاي شاهپور و دالكي و حوزه سد رييسعلي دلواري تشكيل شده است.
وي يادآورشد: هرچند تالاب حله از وزارت نيرو تخصيص آب دارد اما در فصل تابستان كه استان بوشهر با مشكلات جدي كمبود منابع آبي مواجه مي شود اولويت نخست تخصيص از سد يادشده در بخش هاي شرب و كشاورزي است.
معاون طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر اضافه كرد: اين امر باعث شده تا تالاب حله در چند سال اخير به شكل فصلي حيات داشته باشد طوري كه زمستان كل مساحت آن زير آب مي رود و در فصل تابستان بخش عمده آن خشك مي شود.
وي گفت: تالاب حله افزون بر برخورداري از حياب وحش و پوشش گياهي و جنگلي زيستگاهي مهم نيز براي پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي به شمار مي رود.
معين ادامه داد: تالاب حله از نظر اكولوژي بسيار مهم است و محل تخم ريزي و زيست آبزيان نيز به شمار مي رود برهمين اساس در چرخه غذايي بسيار نقش برجسته اي دارد.
وي يادآورشد: افزون بر خشكسالي عبور جاده ساحلي شيف به گناوه از محل تالاب حله نيز بر شدت نگراني دوستداران محيط زيست در استان بوشهر افزوده است.
معين افزود: اين جاده باعث شده تا هفته گذشته دو گربه وحشي كه نادر است و روزانه چندين خرگوش و روباه و ديگر جانوراني كه محيط زيستشان تالاب حله است براثر برخورد با وسايط نقليه از بين بروند.
معاون اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر ادامه داد: كم آب شدن رودخانه مند و منطقه حفاظت شده مند نيز يكي ديگر از چالش هاي زيست محيطي در اين استان به شمار مي رود.
وي گفت: برداشت آب از حوزه آبريز آن در استان فارس براي مصارف كشاورزي و تخصيص سد بخشي مهم از طول رودخانه مند را كه كل آن به عنوان تالاب شناخته مي شود با كم آبي روبه رو كرده است.
معين با بيان اين كه تالاب مند نيز محل تخم ريزي ماهي و ميگو محسوب مي شود، افزود: كل اين رودخانه محل زيست پرندگان مهاجر است كه داراي اكوسيستم فعال در زمينه برخورداري از جانواراني از جمله گراز، گرگ، گربه وحشي و آهو است.
وي يادآورشد: در منطقه حفاظت شده مند آبشخور مصنوعي براي تامين آب شرب حيات وحشت ايجاد شده است اما در منطقه حفاظت شده حله به دليل اين كه رودخانه هاي متعددي اطراف آن وجود دارد نيازي به انجام اين مهم نيستدیدگاه خود را بیان کنید