افزایش ماهی تن در فارس

افزایش ماهی تن در فارس

افزایش ماهی تن در فارس

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

افزایش ماهی تن در فارس

۱۳۹۲/۰۴/۳۱

افزایش ماهی تن در فارس
باشگاه خبرنگاران مرکز فارس، مدير شيلات و آبزيان فارس گفت: پارسال توليد ماهي تن در فارس به ۳۰تن رسيد و با افزايش ۳۳درصدي امسال اين ميزان به ۴۰تن رسيده است.
سعادت بیان کرد: شش ميليون قطعه ماهي زينتي و ۳۲ميليون قطعه ماهي سردابي سال گذشته در استان فارس توليد شد كه با رشد ۱۵درصدي اين ميزان به هفت ميليون قطعه مي رسد.
وی با بیان اینکه پارسال 9 و 8 دهم هزار تن ماهي پرورشي توليد شد كه اين ميزان امسال با افزايش چهاردرصدي به 2 و 9 دهم هزار تن مي رسد افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان برنامه پنج ساله پنجم ، توليد ماهيان پرورشي در استان به 8 و 9 دهم هزار تن خواهد رسيددیدگاه خود را بیان کنید