آشنایی آبزی پروران خاش برای مقابله با بیماریهای شایع ماهیان گرم آبی

آشنایی آبزی پروران خاش برای مقابله با بیماریهای شایع ماهیان گرم آبی

آشنایی آبزی پروران خاش برای مقابله با بیماریهای شایع ماهیان گرم آبی

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

آشنایی آبزی پروران خاش برای مقابله با بیماریهای شایع ماهیان گرم آبی

۱۳۹۲/۰۴/۳۱

آشنایی آبزی پروران خاش برای مقابله با بیماریهای شایع ماهیان گرم آبی
خبرنگار باشگاه خبرنگاران زاهدان، یوسف شهرکی افزود: در این دوره یکروزه اموزش کارشناسان مربوطه با استفاده از نرم افزار های اموزشی در مورد تاثیر پارامترهایی نظیر Ph اکسیژن ،دما،نیتریت،نیترات و آمونیاک آموزشهای لازم را ارائه دادندو تاثیر هر یک از این موارد را بر نحوه تغذیه ،رشدو نمو ماهیان گرم ابی مهم برشمرد.
با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و وجود علوفه کافی که غذای اصلی و عمده ماهیان گرم ابی را تشکیل می دهد نمایندگی شیلات خاش با حمایت و همکاری اداره کل شیلات سیستان یکصد هزار قطعه بچه ماهی گرم ابی از نوع امور،کپور و فیتوفاگ را در سال گذشته بین ابزی پروران توزیع کرد که برداشت به زودی در شهرستان خاش آغاز می شوددیدگاه خود را بیان کنید