صيد ماهيان فلسدار استخواني در سواحل گيلان آغاز شد

صيد ماهيان فلسدار استخواني در سواحل گيلان آغاز شد

صيد ماهيان فلسدار استخواني در سواحل گيلان آغاز شد

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

صيد ماهيان فلسدار استخواني در سواحل گيلان آغاز شد

//

كيهان:فصل جديد صيد ماهيان فلسدار استخواني درياي خزر از سواحل گيلان از بامداد ديروز آغاز شد.
مديركل شيلات گيلان در اين باره به خبرنگاران گفت: فصل جديد صيد ماهيان فلسدار استخواني در سواحل اين استان از آستارا تا چابكسر از نيمه شب سه شنبه آغاز شد كه تا اوائل سال آينده ادامه خواهد داشت.
حجت سعيدي با آغاز فصل صيد جديد اين دسته از ماهيان بيش از 4هزار و 300نفر صياد عضو 56 شركت تعاوني پره صيادي گيلان تورهاي خود را براي صيد در دريا پهن خواهند كرد.
اين مقام مسئول اضافه كرد: در گيلان 72 شركت تعاوني پره وجود دارند كه 17 شركت بدليل پيشروي آب دريا و از دست دادن جايگاه صيد و صيادي غيرفعال و تعطيل شده اند.
مديركل شيلات گيلان در ادامه با اشاره به اينكه در فصل صيد گذشته در مجموع افزون بر 3هزار و 134تن انواع ماهيان فلسدار استخواني از آبهاي خزر در نوار ساحلي استان صيد شد اظهار اميدواري كرد با اقدامات انجام شده از جمله تامين تخم ماهيان سفيد از استان و شرايط مناسب جوي و آب و هوايي صيد امسال افزايش يابد.
وي افزود: براي افزايش ذخاير دريا و درآمد صيادان، سالانه بالغ بر 200ميليون قطعه انواع بچه ماهيان خاوياري و استخواني در آبهاي خزر در گيلان رهاسازي مي شوددیدگاه خود را بیان کنید