16 میلیون قطعه بچه میگو در گلستان ذخیره سازی شد

16 میلیون قطعه بچه میگو در گلستان ذخیره سازی شد

16 میلیون قطعه بچه میگو در گلستان ذخیره سازی شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

16 میلیون قطعه بچه میگو در گلستان ذخیره سازی شد

//

 

مدیرکل شیلات گلستان اعلام کرد: تعداد 16 میلیون قطعه بچه میگو در تیرماه امسال ذخیره سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برداشت انبوه میگو در گمیشان افزود:  بعد سپری کردن 110  روز، مروارید سفید دریای خزر در مقدار انبوه بیش از 150 تن در حال برداشت است.

وی اظهار داشت: از تاریخ 12 مهرماه امسال صید میگو با متوسط تولید 4 تن و 200 کیلو گرم در هکتار در حال برداشت است و این امر نشان می دهد که با حمایت دولت و تامین زیرساخت ها می توانیم تولید آبزیان و اشتغالزایی را در این منطقه افزایش دهیم.


پاسندی گفت: پروژه پرورش میگوی وانامی از سال 87 به صورت آزمایشی در شمال گمیشان شروع شد و پس از انجام مطالعات و اخذ مجوز از سازمان محیط زیست کشور تولید آزمایشی اقتصادی در سال جاری در حد انبوه به تولید رسید.
 
مدیرکل شیلات استان اعلام کرد: با کانال هایی که از دریا به مزارع پرورش میگو احداث کردیم تواستیم تنها کشور سواحل دریای خزر و استانی باشیم که آب دریا را وارد زمین های پرورش میگو کرده است .
 

پاسندی  با بیان اینکه که میگوی پرورشی شمال گمیشان یک محصول صادراتی است و تحت نظارت سازمان دامپزشکی است و با توجه به ارزش غذایی بالای آن از عموم مردم خواست تا با قرار دادن آن در سبد غذایی خانواده از مزایای آن استفاده کنند


بابایی فرماندار گمیشان در این مراسم گفت:با گسترش این سایت زمینه برای اشتغال بیشتر جوانان و صادرات غیر نفتی فراهم می شود.
 

سپس میرابی یکی از روحانیان اهل سنت در ادامه مراسم اظهار کرد: امروز با این اقدام مهم یک غیر ممکن، ممکن شده است و اجرای این پروژه ملی یکی از نعمت های خدا است که به سرانجام رسیده استدیدگاه خود را بیان کنید