احياي صنعت پرورش ميگو ره آورد سفرهاي استاني دولت به بوشهر

احياي صنعت پرورش ميگو ره آورد سفرهاي استاني دولت به بوشهر

احياي صنعت پرورش ميگو ره آورد سفرهاي استاني دولت به بوشهر

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

احياي صنعت پرورش ميگو ره آورد سفرهاي استاني دولت به بوشهر

//

 

بوشهر- مسوولان شيلات استان بوشهر مي گويند: احياي صنعت پرورش ميگو با حمايت از فعالان اين بخش، مهمترين ره آورد سفرهاي استاني هيات دولت به استان در بخش شيلات و آبزي پروري است

صنعت نوپاي پرورش ميگو كه از سال 74 به بعد دراستان هاي جنوبي كشور بوِيژه استان بوشهر آغاز و اشتغال زيادي ايجاد كرد، در سال 84 براثر شيوع بيماري لكه سفيد ميگو درسايت هاي پرورش دچار ركود شد و پرورش دهندگان خسارت زياد متحمل و شاغالان اين صنعت بيكار شدند.
دربهمن ماه سال 84 با نخستين دور سفر استاني رييس جمهوري و هيات دولت به استان بوشهر و تصويب مصوبات راه گشا، اين صنعت دوباره رونق گرفته و علاوه بر ايجاد زمينه توليد 12 هزار تن ميگوي پرورشي زمينه اشتغال شمار زيادي نيز در اين صنعت فراهم شده است.
معاون تكثير و پرورش شيلات استان بوشهر گفت: استمهال مطالبات بانك ها از صنايع مرتبط با پرورش ميگو از مصوبات مهم دور اول سفر هيات دولت به اين استان درسال 84 است كه باعث شد تا بانكها 120 ميليارد ريال كل بدهي هاي فعالان اين صنعت در استان را براي مدت 30ماه استمهال كنند.
علي صالح پور افزود: همچنين اختصاص 40ميليارد ريال براي جبران خسارت بيماري لكه سفيد مصوبه ديگر هيات دولت در اين سفر بود كه با اجراي كامل اين مصوبات كمك فراوان به خسارت ديدگان اين صنعت شد.
وي اضافه كرد: علاوه براين براي غني سازي منابع آبزيان در دريا براساس يك مصوبه هيات دولت در استان بوشهر از سال 85 تاكنون 35ميليون و 800هزار قطعه بچه ميگو و 465هزار قطعه بچه ماهي شانگ و هامور در دريا رها سازي شده است.
مديركل شيلات استان بوشهر نيزگفت: جايگزيني شناورهاي بزرگ صيادي و تعديل كشتي هاي صيادي بزرگ از مصوبات هيات دولت در دور اول سفرهاي استاني بود كه از 39فروند كشتي بزرگ صيادي 31كشتي با 56ميليارد ريال اعتبار تعديل شد.
اردشير ياراحمدي افزود: طرح واگذاري بنادر صيادي شيلات به تعاوني هاي مرتبط از ديگر مصوبات استاني هيات دولت در بخش شيلات است و تاكنون هفت بندر صيادي به تعاوني ها واگذار شده است.
وي با بيان اينكه 13بندر صيادي ديگر در استان بوشهر وجود دارد، اظهار داشت: دراجراي اين مصوبه اداره كل شيلات استان بوشهر ، با ارايه آموزش هاي لازم به متوليان بنادر صيادي درصدد واگذاري مابقي بنادر به تعاوني هاي صيادي هستيم.
ياراحمدي، تهيه طرح جامع ميگو را از جمله ديگر مصوبات دور اول سفر استاني دولت به استان بوشهر ذكر كرد و گفت: اين طرح تهيه و به هيات دولت تحويل شده و در آخرين بررسي هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري هنوز نتيجه طرح از سوي اين معاونت اعلام نشده است.
وي در مورد مصوبات سفر دوم هيات دولت به استان بوشهر نيز گفت: از جمله اين مصوبات كه تاكنون اجرا نشده تبديل شناورهاي صيادي سنتي به تجاري بوده كه كاربري تجاري شناورهاي كمتر از 40تن طبق قوانين بين المللي حاكم بر دريا ممنوع است.
وي يادآور شد: اكثر شناورهاي صيادي سنتي موجود در استان بوشهر كمتر از 40تن هستند و بر اساس اين قوانين كاربري دوگانه اين شناورها ممنوع شده است.
ياراحمدي ايجاد تاسيسات برق در مراكز پرورش ميگو و ماهي را از جمله ديگر مصوبات بيان كرد كه اين مصوبه 10درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي يادآور شد: تامين تاسيسات برق فشار قوي برعهده برق منطقه اي فارس است كه در اين مدت تنها زمين مورد نياز براي اين تاسيسات خريداري شده و هيچ كار خاصي صورت نگرفته است.
ياراحمدي، استفاده از اسكله پارس جنوبي و عسلويه براي كار صيادي را از جمله ديگر مصوبات ذكر كرد و گفت: با رعايت نكات بهداشتي لايروبي اسكله پرك و نخل تقي انجام شده و اين بنادر صيادي از سوي قرار گاه خاتم در حال ساخت هستند.
وي اظهار داشت: مطالعه و احداث اسكله صيادي خورخان در بردخون از توابع شهرستان دير از ديگر مصوبات سفر دوم هيات دولت به استان بوشهر است كه مطالعه ساخت اين اسكله به پايان رسيده و اينك مطالعات زيست محيطي آن در دست اجراست و دفاعيه آن در آبانماه انجام مي شود.
ياراحمدي افزود: تجهيز كارگاه توسط قرارگاه خاتم الانبياء انجام شده و با تصويب مطالعات اين طرح كار احداث بندر و حوضچه انجام مي شود.
وي بيان كرد: اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال براي خريد مولد ميگو از جمله مصوبات سفر دوم بود كه از محل اعتبارات طرح پرورش آبزيان و تعديل ناوگان صيادي تامين و نتيجه آن فعالت 10مركز تكثير ميگو، توليد 180ميليون قطعه پست لارو و توليد دو هزار و 200تن ميگوي پرورشي بوده است.
ياراحمدي اصلاح آيين نامه پوشش بيمه مراكز تكثير و پرورش ميگو را از جمله مصوبات سفر دوم هيات دولت بيان كرد و گفت: در سالجاري صندوق بيمه محصولات كشاورزي دستور العملي براي اين مصوبه داده كه براي نخستين بار بعنوان پايلوت در بوشهر اجرا شود.
مديركل شيلات استان بوشهر در مورد سفر سوم هيات دولت به استان بوشهر نيز گفت: در اين سفر اداره كل شيلات استان بوشهر شش مصوبه داشت كه از جمله مهمترين آنها پرداخت كمك بلاعوض 10ميليون ريالي و يك ميليارد و 950ميليون ريال تسهيلات با سود چهار درصد و 150ميليون ريال از محل منابع موضوع ماده 12قانون سازمان مديريت بحران كشور براي هر كدام از شناورهاي دچار حريق شده سال 89در اسكله بندر عامري بوده است.
ياراحمدي اضافه كرد: بدنبال پيگيري از ستاد بحران استانداري،مبالغ ريالي تصويب شده و در دستور كار دولت است و بزودي ابلاغ مي شود.
وي اضافه كرد: تامين و پرداخت سود حاصل از تسهيلات پرداخت شده به صنعت پرورش ميگو و تقسيط هشت ساله اصل تسهيلات از طرف بانك مركزي كه در تاريخ سوم مهرماه جاري به تصويب هيات دولت رسيد از جمله مصوبات دور سوم سفر هيات دولت به استان بوشهراست.
ياراحمدي با بيان اينكه كل سود تسهيلات بخش پرورش ميگو در كشور 150ميليارد تومان است، گفت: پيش بيني مي كنيم كه از اين ميزان سود 50ميليارد تومان سهم استان بوشهر است كه در نتيجه تقسيط هشت ساله آن افزايش سطح زير پرورش و توليد بيشتر ميگوي پرورشي را خواهيم داشت.
وي احداث پايگاه حفاظت منابع آبزيان در جزيره خارك و خريد يك فروند شناور عملياتي براي حفاظت از زيستگاه دريايي و كنترل شناورهاي بومي و غير بومي را از ديگر مصوبات سفر دور سوم هيات دولت دانست و اضافه كرد: اين شناور توسط شيلات در دست ساخت است و تجهيز پايگاه نيز توسط شيلات ايران به مناقصه گذاشته شده است.
ياراحمدي احداث اسكله صيادي ويژه قايق ها در بندر دير را از ديگر مصوبات معرفي كرد و گفت: با توجه به انجام مطالعات آن پيشنهاد ساخت اسكله با استفاده از تجهيزات قرارگاه خاتم الانبياء به فرمانداري داده شده است.
وي در مورد مصوبه احداث اسكله صيادي گناوه نيز افزود: مطالعات فاز يك و دو اين اسكله در دست اجراست و در سال 92اجرايي خواهد شد.
مديركل شيلات استان بوشهر در باره اهميت اجراي مصوبات هيات دولت دربخش شيلات در استان بوشهر گفت: مصوبات هيات دولت دراين بخش در اين استان تقويت و حفاظت از ذخاير دريايي، توليد و صيد 50 هزار تن محصول، پرداخت ديون مربوط به صنعت پرورش ميگو و احيا و توسعه اين صنعت و اشتغال جوانان را به دنبال داشته است.
ياراحمدي اظهار داشت: با توليدي شدن چهار هزار و 300هكتار از سايت آماده پرورش ميگو در استان بوشهر زمينه افزايش توليد به ميزان 12هزار تن در استان فراهم مي شود.
وي اضافه كرد: با توجه خاص دولت به بخش شيلات علاوه بر ميگو برنامه تكثير و پرورش ساير آبزيان از جمله خيار دريايي كه قابليت مصرف دارويي دارد و پرورش صدف خوراكي كه باهمكاري مشاوران خارجي در استان در آذر ماه آغاز مي شود در برنامه كاري اين اداره كل است.
ياراحمدي اضافه كرد: پرورش ماهيان دريايي در استخرهاي خاكي از مهمترين فعاليت هاي اداره كل شيلات استان بوشهر است كه اقدامات اجرايي براي ورود بخش خصوصي انجام شده استدیدگاه خود را بیان کنید