صيد 993 تن ماهي کيلکا در گيلان

صيد 993 تن ماهي کيلکا در گيلان

صيد 993 تن ماهي کيلکا در گيلان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

صيد 993 تن ماهي کيلکا در گيلان

۱۳۹۲/۰۵/۱۵


واحد مرکزی :صیادان گیلانی از 4 ماه گذشته تاکنون 993 تن ماهی کیلکا صید کردند.
با صید این مقدار ماهی 9 میلیارد و500 میلیون ریال درآمد نصیب صیادان شده است .
محمد محبوب معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان امروز گفت : 15درصد کیلکای صید شده در سبد غذایی خانوارها استفاده و بقیه به پودر ماهی تبدیل شد که برای خوراک طیور استفاده می شود.
240 صیاد گیلانی با استفاده از 25 فروند شناور در دریای خزرکیلکا صید می کنند.
بررسی ها نشان می دهد کاهش تدریجی تعداد شناورهای صید از 118 فروند به 25 فروند و جلوگیری از صید بی رویه از مهمترین راهکارهای شیلات برای حفظ ذخایرکیلکا در10سال گذشته استدیدگاه خود را بیان کنید