ارسال بیش از 60 درصد ماهی تولید شده در فارس به تهران

ارسال بیش از 60 درصد ماهی تولید شده در فارس به تهران

ارسال بیش از 60 درصد ماهی تولید شده در فارس به تهران

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

ارسال بیش از 60 درصد ماهی تولید شده در فارس به تهران

۱۳۹۲/۰۵/۱۶


باشگاه خبرنگاران مرکز فارس، مدیر کل شیلات فارس گفت: فارس سالانه 250 تن ماهی به خارج از کشور به ویژه کویت صادر می کند.
همچنین بیش از60 درصد ماهی تولیدی فارس به تهران ارسال می شود و بقیه در بازارهای داخلی و استانهای همجوار به فروش می رسد.
سعادت ادامه داد: در استان فارس 5 مزرعه ، بچه ماهی پرورش می دهند.
وی افزود : اقلید، آباده، خنج، فسا و قیروکارزین مهمترین مراکز ذخیره و پرورش ماهیان گرمابی در فارس هستند.
استان فارس مقام چهارم تا ششم تولید انواع ماهی در کشـور را دارا استدیدگاه خود را بیان کنید