آغاز صيد ماهي از 400 هکتار شاليزارهاي گيلان

آغاز صيد ماهي از 400 هکتار شاليزارهاي گيلان

آغاز صيد ماهي از 400 هکتار شاليزارهاي گيلان

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

آغاز صيد ماهي از 400 هکتار شاليزارهاي گيلان

۱۳۹۲/۰۵/۱۶

آغاز صيد ماهي از 400 هکتار شاليزارهاي گيلان
واحد مرکزی خبر :صید ماهی از 400 هکتار از شالیزارهای گیلان آغاز شد.
431 شالیکار گیلانی از اواسط اردیبهشت 500 هزار قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی را در شالیزارهایشان رها کردند که پس از یک دوره 4 ماهه از امروز صید این ماهیان را آغاز کردند .
ابراهیم بیگ تن معاون آبزی پروری شیلات استان پیش بینی کرد کشاورزان گیلانی با صید500 تن ماهی از شالیزارهای خود 35 میلیارد ریال درآمد کسب کنند .
ماهیان گرمابی پرورش داده شده در شالیزارهای گیلان ازگونه فیتوفاک ، بیگ هد ، آمور و کپور است.
بررسی ها نشان می دهد از 237هزار هکتار شالیزارهای استان گیلان 15 هزار هکتار مستعد پرورش با هم برنج و ماهی است .
افزایش درآمد کشاورزان ، مبارزه بیولوژیکی با آفات و علف های هرزه شالیزارها ، افزایش تولید پروتئین و ایجاد فرصت های شغلی از مهمترین مزایای پرورش با هم برنج و ماهی در شالیزارهای گیلان است .
صید ماهی در شالیزارهای گیلان تا مهرماه ادامه دارددیدگاه خود را بیان کنید