ساخت تجهیزات مورد نیاز مکانیزاسیون آبزی پروری در فارس

ساخت تجهیزات مورد نیاز مکانیزاسیون آبزی پروری در فارس

ساخت تجهیزات مورد نیاز مکانیزاسیون آبزی پروری در فارس

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

ساخت تجهیزات مورد نیاز مکانیزاسیون آبزی پروری در فارس

۱۳۹۲/۰۵/۱۶


باشگاه خبرنگاران مرکز فارس، مدير شيلات و آبزيان فارس گفت: توسعه آبزي پروري در تلفيق با آب كشاورزي با هدف افزايش درآمد خانوار روستايي، افزايش توليد، غني‌سازي آب كشاورزي، كاهش مصرف كودهاي شيميايي و توليد محصول ارگانيك از جمله برنامه‌هاي شيلات فارس طي سال 91 بوده است.
سعادت خاطرنشان كرد: سال گذشته براي رسيدن به اهداف اشاره شده، 520 استخر ذخيره آب‌كشاورزي در سطح فارس ماهي‌دار شده است.
سعادت افزود: بومي سازي و مهندسي معكوس تجهيزات مورد نياز مكانيزاسيون آبزي پروري با هدف قطع وابستگي به خارج ازكشور از ديگر برنامه هاي اين مديريت بوده و تجهيزات مورد نياز مكانيزاسيون آبزي پروري در داخل استان ساخته شده است.
مدير شيلات و آبزيان فارس استقرار نظام مديريت HACCP در مزارع پرورش ماهي با هدف توليد محصول سالم و دستيابي به استانداردهاي توليد در صادرات و توسعه پرورش گونه‌هاي جديد با هدف استفاده بهينه از منابع آبي شور و لب شور را از جمله برنامه‌هاي سال 92 اين اداره بيان كرددیدگاه خود را بیان کنید