آشوب های دریایی به بقای آبزیان کمک می کند

آشوب های دریایی به بقای آبزیان کمک می کند

آشوب های دریایی به بقای آبزیان کمک می کند

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

آشوب های دریایی به بقای آبزیان کمک می کند

۱۳۹۲/۰۵/۱۶


باشگاه خبرنگاران چگونگی تامین اکسیژن برای آبزیان در اعمال دریا با نظریات آشوب کشف شد.
محققان در مرکز ژئومار که بر روی اقیانوس ها و مناطق کم اکسیژن کار می کردند، دریافتند که حدود یک سوم از اکسیژن آبزیان در اعمال دریا توسط نظریه ی آشوب فراهم می گردد.
آنها معتقدند در بسیاری از مناطق گرمسیری اقیانوس نسبتاً اکسیژن کمی وجود دارد که این مناطق شامل شرق اقیانوس آرام، پهنه های غربی اقیانوس اطلس را در بر می گیرددیدگاه خود را بیان کنید